Torstai 13.5.2021

3. vuosikerta

Helatorstai

Pääsiäisjakso, pääsiäisaika

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen

Kuusi alttarikynttilää

Korotettu Herra

Helatorstain eli Kristuksen taivaaseenastumisen päivän aihe ja ajankohta, 40 päivää pääsiäisestä, on saatu Apostolien teoista (Ap. t. 1:6–14).

Kristus korotettiin taivaisiin. Hän on astunut taivaalliselle valtaistuimelle ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Me emme voi saada yhteyttä Kristukseen inhimillisten aistiemme välityksellä, mutta silti hän on Pyhän Henkensä kautta sanassa ja sakramenteissa läsnä seurakuntansa keskellä. Hänen seuraajiensa tehtävä on viedä sanoma korotetusta Herrasta koko maailmaan.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle?
Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen,
tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.

Ap. t. 1:11

Psalmi:

Jumala nousee valtaistuimelleen,
riemuhuudot kaikuvat, pasuunat soivat.
  Ylistäkää Jumalaa, kuningastamme,
  ylistäkää ja laulakaa!
Hän on koko maailman kuningas.
Laulakaa hänelle psalmi.
  Jumala on kansojen kuningas,
  hän istuu pyhällä istuimellaan.

Ps. 47:6–9

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Hän, joka laskeutui alas,
nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs
täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan.

Ef. 4:10

Jes. 33:5–6

Jesajan kirjasta, luvusta 33

Ylhäinen on Herra! Hän asuu korkeudessa.
Oikeudella ja vanhurskaudella hän täyttää Siionin.
Sinun tulevat päiväsi hän turvaa, hetkestä hetkeen,
hänellä on varattuna apua yllin kyllin, viisautta ja tietoa.
Siionin aarre on Herran pelko.

Ap. t. 1:1–11

Apostolien teoista, luvusta 1

Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.”
    Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: ”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?” Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”
    Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.”

TAI

Room. 8:31–39

Kirjeestä roomalaisille, luvusta 8

Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala - mutta hän julistaa vanhurskaaksi! Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus - mutta hän on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme! Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu:
      - Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa,
      meitä kohdellaan teuraslampaina.
    Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Luuk. 24:46–53

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 24

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.”
    Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa.

Päivän rukoukset

1

Taivaallinen Isämme.
Me muistamme tänään
Poikasi Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastumista.
Iloitsemme ja rukoilemme:
Säilytä meissä elävä yhteys häneen,
kunnes saamme tulla luoksesi
ja kohdata hänet kasvoista kasvoihin.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

2

Herramme Jeesus Kristus,
sinä astuit ylös taivaaseen,
mutta olet myös luvannut olla kanssamme joka päivä.
Auta meitä jättäytymään rakkautesi varaan
ja luottamaan siihen,
että sinä saatat päätökseen työsi meissä.
Tätä pyydämme sinun nimessäsi.

3

Korotettu Herra,
sinä nousit takaisin kirkkauteesi.
Sinua me kumarramme ja ylistämme
Herranamme ja Kuninkaanamme,
sinuun turvaudumme.
Ikävöimme nähdä kasvojesi kirkkautta.
Kiitos siitä, että valosi loistaa pyhästä sanastasi
ja olet joka päivä meitä lähellä.
Kiitos, että olet luvannut noutaa kansasi kerran
kirkkauden asuinsijoihin.
Auta meitä pysymään uskollisina,
ettei mikään sammuttaisi meissä taivaallisen kodin ikävää.
Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

4

Herra Jeesus Kristus, sinä ikuinen Jumalan Poika,
et vaella enää maan päällä köyhänä ja syrjittynä,
vaan istut Isäsi oikealla puolella ja hallitset kaikkea.
Me rukoilemme sinua:
Lähetä meille Pyhä Henkesi
ja suo evankeliumisi levitä kaikkien kansojen keskuuteen.
Säilytä valtakuntasi maan päällä,
kunnes olet pannut kaikki vihollisesi jalkojesi alle
ja antanut meille voiton synnistä, kuolemasta ja Saatanasta.
Ja kun sinä päivien lopulla
tulet takaisin taivaan pilvissä,
anna luonasi ikuinen autuus.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

5

Jeesus, ylösnoussut Herramme ja Vapahtajamme.
Kiitos, että sinä et jättänyt meitä orvoiksi.
Kun nousit taivaaseen, Isäsi luo,
lähetit lupauksesi mukaan meille Pyhän Henkesi.
Kiitos, että olet koko ajan kanssamme,
vaikka emme näe sinua.
Tee meistäkin sinun todistajiasi.
Ylistys sinulle ikuisesti.