Tiistai 26.12.2023

3. vuosikerta

Tapaninpäivä (2. joulupäivä)

Joulujakso, jouluaika

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturginen väri: punainen

Neljä alttarikynttilää

Kristuksen todistajat

Toinen joulupäivä, ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen ja hänen myötään kaikkien marttyyrien muistopäivä, muodostaa vastakohdan ensimmäiselle joulupäivälle. Jumalan pelastussanoma jakaa ihmiset sen vastaanottaviin ja sen hylkääviin, Kristuksen seuraajiin ja hänen vainoojiinsa. Jumala antaa Pyhän Hengen voimaksi jokaiselle, joka rohkeasti tunnustaa uskonsa Kristukseen.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Sinun liittosi on iloni,
liittosi säädökset ovat neuvonantajani.

Ps. 119:24

Psalmi:

Herra, osoita minulle uskollisuutesi,
auta minua, tee lupauksesi mukaan!
  Sinun sanaasi minä turvaan,
  sen avulla pystyn vastaamaan pilkkaajille.
Älä jätä suutani totuuden sanaa vaille,
minä panen toivoni sinun päätöksiisi.
  Minä noudatan aina sinun lakiasi,
  aina ja ikuisesti.
Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää,
ja siksi voin kulkea kevein mielin.
  Kuninkaittenkin edessä kerron arkailematta sinun liitostasi.
  Sinun käskyistäsi minä saan ilon, ne ovat minullerakkaat.
Minä kohotan käteni sinun puoleesi,
minä tutkistelen sinun käskyjäsi.
Ne ovat minulle rakkaat.

Ps. 119:41–48

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki.

Ps. 116:15

Jer. 15:15–20

Jeremian kirjasta, luvusta 15

Jeremia sanoi:
- Herra, sinä tunnet minut!
Muista minua ja pidä minusta huoli,
kosta sinä ahdistajilleni!
Älä ole heitä kohtaan liian pitkämielinen,
muuten joudun tuhon omaksi.
Näethän, kuinka he häpäisevät minua
sinun tähtesi!
Kun sinun sanasi tulivat minulle,
minä ahmin ne.
Sanasi olivat minun iloni
ja sydämeni riemu.
Sinä, Jumala, Herra Sebaot,
olet kutsunut minut omaksesi!
En minä ole istunut ja juhlinut iloisessa seurassa,
yksin olen istunut,
sillä sinun kätesi painaa minua
ja minä olen täynnä sinun kiivauttasi.
Miksi minun kipuni ei koskaan lopu,
miksi haavani ovat niin pahat,
etteivät parane?
Sinä olet minulle kuin kuivuva puro,
joka pettää janoisen.
    Silloin Herra vastasi minulle:
- Jos muutat mielesi,
minä otan sinut jälleen palvelukseeni.
Jos et puhu joutavia,
vaan puhut niin kuin puhua tulee,
saat jälleen olla minun suunani.
Ihmiset kääntyvät sinun puoleesi,
mutta älä sinä käänny heidän mielensä mukaan.
Minä teen sinusta lujan pronssimuurin.
Vaikka tämä kansa nousee sinua vastaan,
ei se sinua voita,
sillä minä olen sinun kanssasi,
minä autan ja suojelen sinua,
sanoo Herra.

Ap. t. 6:8, 11–15; 7:51–60 (1. vuosikerta)

Apostolien teoista, luvuista 6 ja 7

Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa.
    Silloin Stefanoksen vastustajat värväsivät joitakin miehiä sanomaan: ”Olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta.” He yllyttivät kansaa, kansan vanhimpia ja lainopettajia, ja sitten he kävivät käsiksi Stefanokseen ja veivät hänet Suuren neuvoston eteen. Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todistajia, jotka sanoivat: ”Tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se Nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut.” Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanokseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot.
    Stefanos puhui: ”Te niskuroijat, ympärileikatut mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat! Aina te olette vastustamassa Pyhää Henkeä - niin kuin isänne, niin myös te! Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että Vanhurskas oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet! Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet.”
    Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan. Mutta Pyhää Henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi: ”Taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja Ihmisen Poika seisoo Jumalan oikealla puolella!”
    Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni.” Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: ”Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä!” Sen sanottuaan hän nukkui pois.

Matt. 23:34–39

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 23

Jeesus sanoi lainopettajille ja fariseuksille:
    ”Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!
    Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!’”

Päivän rukoukset

1

Herra, meidän Jumalamme.
Sinä vahvistit Hengelläsi pyhiä marttyyreja
todistamaan Kristuksesta
sekä sanoillaan että verellään.
Me rukoilemme:
Vahvista meitäkin pysymään
kestävinä kilvoituksessa
ja olemaan uskollisia kuolemaan asti.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

2

Jumala, taivaallinen Isämme.
Me kiitämme sinua siitä,
että saamme viettää Vapahtajamme syntymäjuhlaa.
Sytytä sydämeemme rakkautesi,
että myös me osaisimme
marttyyrisi Stefanoksen tavoin
rukoilla vihamiestemme puolesta
ja antaa heille anteeksi.
Vahvista meitä todistamaan sanoin ja teoin Pojastasi
ja ylistämään armoasi silloinkin,
kun kohtaamme vastarintaa ja vihaa
hyvän sanomasi saattajina.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Rakas Vapahtaja,
sinun tiesi kulki seimestä Golgatalle
kärsimyksen varjossa.
Ristisi julistaa rakkautesi voittoisaa sanomaa.
Sinä lähetit opetuslapsesi
kuin lampaat susien keskelle.
Uskollinen todistajasi Stefanos kivitettiin.
Lukemattomien marttyyrien veri
on vuotanut hänen jälkeensä
todistuksena uskollisuudesta sinua kohtaan.
Pue meidätkin uskon taisteluvarustukseen,
että jaksamme rohkeasti tunnustaa sinua.
Ole rinnallamme,
kun valhe ja viha nousevat meitä vastaan.
Anna meidän saada voiton seppele
kirkkaudessa kaikkien pyhiesi kanssa.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

4

Herramme ja Vapahtajamme.
Raivaa sydämeemme tilaa myös niille,
jotka ovat meitä vastaan ja joita emme
omin voimin kykene rakastamaan.
Leppymättömyys on suuri synti:
se särkee yhteyden ihmisten välillä.
Herra, me tarvitsemme elämää sinussa,
jotta voisimme antaa anteeksi.
Anna meille se mieli, joka sinulla oli,
jotta voisimme siunata vihamiehiämme
ja pyytää heille anteeksiantoasi.
Avarra mielemme,
jotta näkisimme kaiken rikkinäisyytemme armosi valossa.
Tätä rukoilemme sinun nimessäsi.