Sunnuntai 24.12.2023

3. vuosikerta

4. adventtisunnuntai

Joulujakso, adventtiaika

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturginen väri: violetti tai sininen

Kaksi alttarikynttilää

Herran syntymä on lähellä

Tämä sunnuntai omistetaan lasta odottavalle Marialle, Herran äidille. Vapahtajan äidin odotus ja Herran kansan joulun odotus kuuluvat yhteen.

Jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä,
Jumalaani, auttajaani.

Ps. 42:6

Psalmi:

Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani
ja panen toivoni sinun sanaasi.
  Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua,
  hartaammin kuin vartijat aamua.
Israel, pane toivosi Herraan!
Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa.
  Hän lunastaa Israelin
  kaikista sen synneistä.

Ps. 130:5–8

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Hän ylentää tomusta mitättömän
ja korottaa tuhkasta köyhän,
sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon
ja antaa heille kunniasijan.

1. Sam. 2:8

Jes. 29:17–19

Jesajan kirjasta, luvusta 29

Vain lyhyt aika enää,
ja Libanonin vuoret muuttuvat hedelmätarhaksi,
ja tarhat ovat laajoja kuin metsät.
Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat,
sokeat pääsevät synkästä pimeydestä
ja heidän silmänsä näkevät.
Kurjat riemuitsevat jälleen Herrasta
ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä.

Room. 15:8–13

Kirjeestä roomalaisille, luvusta 15

Kristus on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu:
    - Siksi ylistän sinua kansojen keskellä,
    laulan kiitosta sinun nimellesi.
Ja edelleen:
    - Riemuitkaa, kansat, yhdessä hänen kansansa kanssa.
Ja vielä:
    - Kiittäkää Herraa, kaikki kansat!
    Ylistäkää häntä, kansakunnat!
Jesaja taas sanoo:
    - Iisain juuresta nousee verso,
    joka kohoaa kansojen hallitsijaksi.    Häneen kansat panevat toivonsa.
Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.

Matt. 1:18–24 (1. vuosikerta)

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 1

Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.
    Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”
    Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
      - Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
      ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -
      se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.

Päivän rukoukset

1

Herra, meidän Luojamme ja Lunastajamme.
Sinä kutsuit Neitsyt Marian rakkaan Poikasi äidiksi.
Auta meitä hänen kanssaan iloitsemaan suurista teoistasi
ja valmistautumaan Vapahtajamme syntymäjuhlaan.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Armon ja rakkauden Jumala.
Joulun odotus tiivistyy näihin päiviin.
Sielumme kaipaa pyhää hiljaisuutta
ja todellista rauhaa ja riemua.
Jumala, armahda meitä.
Avaa silmämme näkemään,
mitä sinä olet meille valmistanut.
Opeta meitä jakamaan joulun iloa keskenämme
ja antamaan yltäkylläisyydestämme niille,
joilla on tyhjät kädet
ja joiden elämä huutaa lähimmäistä.
Tätä pyydämme rakkaan Poikasi Jeesuksen nimessä.

3

Jeesus, meidän Herramme ja Vapahtajamme.
Nyt, vuoden pimeimpänä aikana,
me odotamme sinua ja sinun valoasi.
Kiitos että tulet kaikkialle sinne,
missä on pelkoa ja surua, ja sinnekin,
missä sinua ei osata edes odottaa.
Kiitos, että sinä tuot mukanasi ilon.
Sinua me ylistämme.

4

Rakas Jumala.
Kiitos, että sinä tahdot meille hyvää.
Kun sytytämme adventin kynttilöitä,
auta meitä muistamaan,
että sinä olet lähellä meitä.
Kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä
eikä kantaa huoliamme yksin.
Auta meitä katsomaan sinuun ja luottamaan siihen,
että sinä teet kaiken uudeksi.
Kuule meitä Jeesuksen tähden.

Jouluaatto

Joulujakso, jouluaika

Liturginen väri: valkoinen. Jos jouluaatto on neljäntenä adventtisunnuntaina, käytetään aamupäivän jumalanpalveluksessa vielä violettia tai sinistä väriä.

Neljä alttarikynttilää

Lupaukset täyttyvät

Jouluaattona ollaan profeettojen lupausten toteutumisen ovella. Jouluaaton aihe on pelastuksen kaipuu ja lupaus Vapahtajasta. Siksi jouluprofetiat kuuluvat jouluaaton jumalanpalveluksiin silloinkin, kun niissä luetaan muita joulun tekstejä.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Katso, pimeys peittää maan,
yön synkkyys kansat.
Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi,
Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi.

Jes. 60:2

Psalmi:

Herra, sinun armosi on avara kuin taivas,
pilviin ulottuu sinun totuutesi.
  Vanhurskautesi on vuoria korkeampi
  ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys.
  Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.
Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala!
Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset.
  Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin
  ja annat heidän juoda ilosi virrasta.
Sinun luonasi on elämän lähde,
sinun valostasi me saamme valon.

Ps. 36:6–10

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon.

Jes. 9:1

Jes. 11:1–5

Jesajan kirjasta, luvusta 11

Iisain kannosta nousee verso,
vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää.
Hänen ylleen laskeutuu Herran henki,
viisauden ja ymmärryksen henki,
taidon ja voiman henki,
totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki:
hänen ilonsa on totella Herraa.
Hän ei tuomitse silmämitalla
eikä jaa oikeutta korvakuulolta
vaan antaa heikoille oikean tuomion
ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa.
Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla
ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän.
Vanhurskaus on hänellä varustuksena
ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan.

TAI

Miika 5:1–4

Miikan kirjasta, luvusta 5

Sinä Betlehem, sinä Efrata,
sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa!
Mutta sinun keskuudestasi
nousee Israelille hallitsija.
Hänen juurensa ovat muinaisuudessa,
ikiaikojen takana.
Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi,
kun synnyttäjä synnyttää.
Sitten israelilaisten luokse palaavat
heidän jäljelle jääneet veljensä.
Hallitsija on nouseva
ja kaitseva heitä Herran voimalla.
Herra, hänen Jumalansa,
antaa hänelle vallan ja kunnian.
He saavat elää rauhassa,
sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka.
Hän tuo rauhan.

TAI

Jer. 23:5–6

Jeremian kirjasta, luvusta 23

- Tulee aika, sanoo Herra,
jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso.
Hän on kuningas,
joka hallitsee viisaasti
ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden.
Hänen aikanaan Juuda saa avun
ja Israel elää turvassa.
Häntä kutsutaan tällä nimellä:
”Herra on meidän vanhurskautemme”.

Ap. t. 13:16–26

Apostolien teoista, luvusta 13

Paavali nousi, viittasi kädellään ja alkoi puhua:
    ”Kuulkaa minua, israelilaiset, ja te muut, jotka pelkäätte Israelin Jumalaa! Jumala valitsi isämme, ja kun he olivat Egyptissä, vieraassa maassa, hän teki heistä suuren kansan ja johdatti heidät väkevällä kädellään sieltä pois. Neljänkymmenen vuoden ajan hän autiomaassa sieti kansansa niskurointia, ja hän hävitti Kanaanin maasta seitsemän kansaa ja jakoi näiden maat israelilaisille perintömaaksi. Tähän kaikkeen kului noin neljäsataaviisikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samuelin aikaan saakka. Kun he sitten pyysivät itselleen kuningasta, Jumala antoi heille Saulin, Kisin pojan, Benjaminin heimosta, ja Saul hallitsi neljäkymmentä vuotta. Sitten Jumala pani hänet viralta ja nosti heille kuninkaaksi Daavidin. Daavidista hän myös antoi todistuksen: ’Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, mieleni mukaisen miehen. Hän on kaikessa toteuttava minun tahtoni.’
    Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille Pelastajan, Jeesuksen. Hänen edellään kulki Johannes, joka julisti Israelin kansalle, että kaikkien tuli kääntyä ja ottaa kaste. Kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi: ’En minä ole se, joksi te minua luulette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan.’
    Veljet, Abrahamin jälkeläiset, ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa! Juuri meille on lähetetty sanoma tästä Pelastajasta.”

Luuk. 2:1–14

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 2

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
    Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
    Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
      - Jumalan on kunnia korkeuksissa,
      maan päällä rauha
      ihmisillä, joita hän rakastaa.

Päivän rukoukset

1

Hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala.
Sinä lähetit ainoan Poikasi maailmaan
kaikkien kansojen iloksi.
Täytä meidät ilolla ja rauhalla.
Lahjoita meille ja koko maailmalle siunattu joulujuhla.
Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2

Pyhä Jumala, taivaallinen Isä.
Me katsomme ihmettä:
Iisain suvun kannosta nousee verso,
seimeen syntyy sinun Poikasi, maailman Vapahtaja.
Kiitämme sinua siitä,
että hänen syntymässään
sanasi lupaukset ovat toteutuneet.
Anna meille elämä hänen elämästään,
niin että sydämessämme puhkeaisi uuden elämän verso
ja me kantaisimme rakkauden ja rauhan hedelmää.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Pyhä Jumala.
Anna joulun valon koskettaa sielumme ikävää.
Kiitos siitä, että toivo on syttynyt
maailman pimeälle taivaalle
ja saamme Pojassasi sen mitä kaipaamme:
armon ja vapahduksen.
Tuo hänet sydämeemme joulun ilosanomassa,
anna kaikkien kansojen yhtyä uuteen riemuun.
Kaikukoon sinulle ylistys korkeuksissa!

4

Sinulle, rakas taivaallinen Isä,
olkoon iankaikkinen kiitos ja ylistys
suuresta rakkaudestasi,
kun annoit ainoan Poikasi syntyä veljeksemme.
Sinä olet antanut iankaikkisen Elämän tulla keskellemme,
että mekin saisimme elää.
Sinä sallit itse Valkeuden
astua alas meidän pimeyteemme,
että yöhömme koittaisi kirkkaus.
Sinä olet tehnyt Poikasi halvaksi ihmislapseksi,
että meistä tulisi Jumalan lapsia.
Herrani ja Jumalani,
miten ihmeellistä viisautta ja armoa
oletkaan osoittanut pelastaaksesi minut.
Polvistun nöyrästi Poikasi seimen ääreen.
Älä ylenkatso halpaa kiitostani ja ylistystäni.
Kuule rukoukseni Jeesuksen Kristuksen tähden.

5

Jeesus, meidän Herramme.
Tänään muistelemme
ensimmäisen joulun ihmeellisiä tapahtumia.
Muistamme lampaat, kedon paimenet ja enkelit,
jotka äkkiä ilmestyivät pimeälle yötaivaalle.
Muistamme tähden,
joka loisti pienen tallin yllä.
Muistamme nuoren Marian,
joka piti sinua sylissään,
ja Joosefin ja itämaan tietäjät.
Tämä kaikki on kaunista ja ihmeellistä.
Kuitenkin tiedämme,
ettei elämä aina ole helppoa,
ei sinunkaan elämäsi ollut.
Kiitos, että sinä olet todellinen tänäkin päivänä.
Kiitos, että tahdot tulla kaikkiin koteihin.
Kiitos, että tahdot auttaa ja hoitaa meitä.
Tuo sydämiimme oikea joulu.
Tule itse luoksemme.
Kiitos, että kuulet meitä.

Jouluyö

Joulujakso, jouluaika

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen

Kuusi alttarikynttilää

Teille on syntynyt Vapahtaja!

Jouluyö on Kristuksen syntymisen yö. Seurakunta kuulee enkelin viestin: ”Tänään on teille syntynyt Vapahtaja.” Jouluyön messu (enkelten messu) on suuressa osassa kristikuntaa joulunvieton päätapahtuma.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Hän sanoi minulle: ”Sinä olet minun poikani,
tänä päivänä minä sinut synnytin.”

Ps. 2:7

TAI

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon.

Jes. 9:1

Psalmi:

Laulakaa Herralle uusi laulu!
Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat!
  Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään!
  Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänenavustaan.
Julistakaa hänen kunniaansa,
ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansoille.
  Hänen on loisto ja hänen on kunnia,
  hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.
Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra,
tunnustakaa Herran kunnia ja voima,
tunnustakaa hänen nimensä kunnia!
  Tuokaa hänelle uhrilahjat,
  astukaa hänen pyhäkkönsä pihaan,
  kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen!
Vaviskoon koko maa ja pelätköön häntä.
Julistakaa kaikkien kansojen kuulla: Herra on kuningas!

Ps. 96:1–3, 6–10

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Herra tämän teki,
Herra teki ihmeen silmiemme edessä.

Ps. 118:23

Jes. 9:1–6

Jesajan kirjasta, luvusta 9

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
loistaa kirkkaus.
Sinä teet runsaaksi riemun,
annat suuren ilon.
He iloitsevat sinun edessäsi
niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan,
niin kuin saaliinjaossa riemuitaan.
Ikeen, joka painaa heidän hartioitaan,
valjaat, jotka painavat olkapäitä,
ja heidän käskijänsä sauvan
sinä murskaat,
niin kuin murskasit Midianin vallan.
Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat,
kaikki veren tahrimat vaatteetpoltetaan,
ne joutuvat tulen ruoaksi.
Sillä lapsi on syntynyt meille,
poika on annettu meille.
Hän kantaa valtaa harteillaan,
hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.
Suuri on hänen valtansa,
ja rauha on loputon
Daavidin valtaistuimella
ja hänen valtakunnassaan.
Oikeus ja vanhurskaus
on sen perustus ja tuki
nyt ja aina.
Tämän saa aikaan
Herran Sebaotin pyhä kiivaus.

Tit. 2:11–14

Kirjeestä Titukselle, luvusta 2

Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää.

Luuk. 2:1–14

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 2

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
    Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.
    Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
      - Jumalan on kunnia korkeuksissa,
      maan päällä rauha
      ihmisillä, joita hän rakastaa.

Päivän rukoukset

1

Ikuinen Jumala,
sinä valaisit tämän pyhän yön todellisella valolla.
Anna meidän katsella jo nyt ainoan Poikasi kirkkautta.
Johdata meidät ikuiseen iloon taivasten valtakunnassa.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

2

Taivaallinen Isä.
Sinä lähetit pyhänä jouluyönä
enkelisi ilmoittamaan paimenille suuren ilon:
»Teille on syntynyt Vapahtaja!»
Me riemuitsemme tästä sanomasta ja rukoilemme:
Anna Kristuksen syntyä sydämessämme,
jotta ilomme olisi täydellinen.
Auta meitä todistamaan elämän Sanasta,
jonka olemme saaneet ottaa vastaan.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

3

Jeesus, Rauhanruhtinaamme,
tule keskellemme maailmaan,
joka kaipaa rauhaa.
Sulata sydämistämme kovuus ja viha.
Sinä Ihmeellinen Neuvontuoja,
sinä jouluyön kirkkaus,
sytytä sanallasi ja Hengelläsi
meihin uskon ja toivon valo.
Saata keskellämme voimaan oikeus ja vanhurskaus.
Ylistys sinulle anteeksiantamuksesta ja rauhasta.

4

Pyhä Jumala, meidän kaikkien Isä.
Profeettojen ennustus on käynyt toteen.
Toivo, joka on elänyt kansasi odotuksessa,
on täyttynyt.
Se, mitä lupasit, on tapahtunut.
Messias on syntynyt maailmaan.
Ylistämme sinua tästä ihmeellisestä lapsesta.
Hän ei syntynyt kuninkaiden palatseihin,
vaan vaatimattomaan talliin,
köyhän äidin syliin.
Kiitos että sinä,
joka olet kaikkea korkeampi,
tulit näin alas.
Kiitos että sinä,
joka olet suuri ja käsittämätön,
tulit näin pieneksi ja avuttomaksi.
Me ylistämme sinua.