Pyhän Henrikin muistopäivä

Erityispyhät, muita erityispyhiä

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: punainen

Kaksi alttarikynttilää

Piispa Henrik, uskon opettaja ja marttyyri

Pyhän Henrikin muistopäivää voidaan viettää 19.1.

Pelastushistoriallisen kirkkovuoden eli ns. Herran vuoden juhlien rinnalle kehittyi jo varhain kirkollisten muistopäivien kalenteri (sanctorale). Sen yhteydessä muisteltiin Raamatun ja kirkon historian henkilöitä sekä merkittäviksi koettuja tapahtumia.

Uskonpuhdistus karsi suurimman osan muistopäiväkalenteriin sisältyvistä pyhimysjuhlista. Kirkon historian merkkihenkilöiden muistelemista ei kuitenkaan tyystin hylätty. Augsburgin tunnustus lausuu tästä: ”Me voimme julkisesti muistaa pyhiä, jotta oppisimme kukin kutsumuksemme mukaisesti seuraamaan heidän uskoaan ja hyviä tekojaan.” Apostolien ja evankelistojen päivät säilyivät kirkollisessa kalenterissamme vuoteen 1772. Pyhimysjuhlista merkittävin oli Pyhän Henrikin muistopäivä. Senkin viettäminen jatkui vielä uskonpuhdistuksen jälkeen.

Piispa Henrik kärsi marttyyrikuoleman perimätiedon mukaan Köyliössä v. 1156. Keskiajalla hänen muistokseen vietettiin kahta juhlaa: kuolinpäivää 20.1., nykyisin 19.1. (”talvi-Heikki”), ja pyhäinjäännösten Turkuun siirtämistä (translaatio) 18.6. (”kesä-Heikki”).

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Vanhurskaat iloitsevat,
iloitsevat ja riemuitsevat Jumalan edessä.

Ps. 68:4

Psalmi:

Minä laulan sinun kunniaasi, Jumalani, kuninkaani!
Minä kiitän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti.
  Joka päivä minä sinua kiitän,
  minä ylistän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti.
Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken,
tutkimaton hänen suuruutensa!
  Sinun tekojasi ylistetään polvesta polveen,
  isät kertovat ihmeitäsi lapsilleen,
tuovat julki sinun kirkkautesi,
loistosi ja kunniasi.
  Minä mietiskelen sinun ihmetekojasi.
  Miten valtavia, miten pelottavia ovatkaan sinun tekosi,
  kerrottakoon niistä kaikille.
Minä julistan sinun suuruuttasi.
Levitköön sanoma sinun hyvyytesi runsaudesta,
kiitettäköön sinun vanhurskauttasi riemuiten.

Ps. 145:1–7

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen,
loistavat kuin tähdet,
aina ja ikuisesti.

Dan. 12:3

Jes. 52:7–10

Jesajan kirjasta, luvusta 52

Kuinka ihanat ovat vuorilla
ilosanoman tuojan askelet!
Hän ilmoittaa rauhan tulon,
tuo suuren ilosanoman,
hän tuo pelastuksen sanoman
ja sanoo Siionille:
- Sinun Jumalasi on nyt kuningas!
    Kuulkaa! Vartijat kohottavat riemuhuudon,
ja kaikki yhtyvät iloon,
sillä omin silmin he näkevät,
kuinka Herra palaa Siioniin.
Puhjetkaa riemuun, te Jerusalemin rauniot,
kaikki yhdessä iloitkaa!
Herra on antanut kansalleen lohdutuksen,
hän on lunastanut vapaaksi Jerusalemin!
Herra on osoittanut pyhän käsivartensa voiman
kaikkien kansojen silmien edessä,
niin että maan kaikki ääret näkevät
pelastuksen, jonka meidän Jumalamme on tuonut.

TAI

Sir. 45:15–20

Sirakin kirjasta, luvusta 45

Mooses vihki Aaronin virkaan
ja voiteli hänet pyhällä öljyllä,
ja tästä tuli hänelle ja hänen jälkeläisilleen
ikuinen liitto, joka pysyy yhtä kauan kuin taivas.
Hänen tuli pappina palvella Jumalaa
ja siunata kansaa hänen nimessään.
Herra valitsi kaikkien joukosta juuri hänet
uhraamaan pyhiä polttouhreja,
suitsuttamaan suloisesti tuoksuvaa savua
muistutukseksi Herralle
ja kansan syntien sovitukseksi.
Käskyillään Herra antoi hänelle
vallan tulkita säädöksiä ja määräyksiä
ja opettaa säädökset Jaakobille,
saattaa Israelin tietoon Herran laki.

Hän sai autiomaassa vastaansa toisen heimon miehiä,
jotka olivat hänelle kateellisia:
Datanin ja Abiramin miehet
ja Korahin joukon, joita kaikkia ajoi katkera viha.
Herra näki sen ja suuttui.
Hehkuvassa vihassaan hän tuhosi heidät,
teki kansan nähden tunnusteon
ja poltti heidät tulensa liekeissä.

Herra jakoi yhä enemmän Aaronille kunniaansa,
antoi hänelle oman perintöosan:
hän sai ensimmäisen sadon parhaat hedelmät,
ja ennen muuta hän sai kyllälti leipää.

Hepr. 13:7–8

Kirjeestä heprealaisille, luvusta 13

Muistakaa johtajianne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.

TAI

2. Tim. 2:8–13

Toisesta kirjeestä Timoteukselle, luvusta 2

Muista, että Jeesus Kristus, Daavidin jälkeläinen, on herätetty kuolleista, niin kuin minä julistan. Hänen vuokseen minä kärsin, olen vieläpä kahleissa kuin rikollinen. Mutta Jumalan sana ei ole kahleissa. Siksi kestän mitä tahansa Jumalan valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen, jonka Kristus Jeesus on hankkinut, ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Tämä sana on varma:
    - Jos olemme hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää.
    Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan.
    Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät.
    Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena,
    sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää.

Joh. 4:34–38

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 4

Jeesus sanoi:
    ”Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte: ’Neljä kuuta kylvöstä korjuuseen.’ Minä sanon: Katsokaa tuonne! Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta: ’Toinen kylvää, toinen korjaa.’ Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät.”

Päivän rukoukset

1

Herra Jeesus Kristus, elävän Jumalan Poika.
Sinä uskoit pelastuksen sanoman apostoleillesi
ja annoit palvelijoittesi tuoda sen maahamme.
Kiitämme sinua Henrikistä,
uskollisesta todistajastasi.
Olet kutsunut myös meidät,
syntiset ja arvottomat,
opetuslapsiksesi.
Varusta meidät voimallasi,
jotta noudatamme käskyjäsi
ja tunnustamme rohkeasti nimeäsi ihmisten keskellä.
Anna koko elämämme olla kätkettynä
evankeliumisi rauhaan ja iloon.
Ylistys olkoon sinulle ikuisesti.

2

Herra, Jumalamme.
Poikasi todistajia
on vainottu ja surmattu kaikkina aikoina
evankeliumin tähden.
Pidä heidän muistonsa elävänä mielessämme.
Vahvista meitä uskossa,
niin että meidänkin elämämme todistaisi voitosta,
jonka Kristus sai synnistä ja kuolemasta.
Muista kaikkia,
joita meidän aikanamme vainotaan uskonsa vuoksi.
Kuule rukouksemme
Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.

3

Ole ylistetty, Herra Jumala,
joka olet lähettänyt Poikasi Jeesuksen Kristuksen
meille Vapahtajaksi
ja antanut autuutesi valon
koittaa kerran myös Suomen kansalle.
Me kiitämme sinua siitä työstä,
jonka teit todistajasi,
marttyyripiispa Henrikin kautta.
Sinun armostasi hän toi meille evankeliumin.
Suo meidän seurata hänen esikuvaansa
uskossa ja elämässä
ja päästä perille iankaikkiseen valtakuntaasi.
Rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta.