Pyhäinpäivä

Erityispyhät, muita erityispyhiä

Laajasalon kirkon alttari

Liturginen väri: punainen, tai varsinkin iltajumalanpalveluksessa, valkoinen.

Neljä alttarikynttilää

Pyhien yhteys

Pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta juhlasta, kaikkien pyhien päivästä 1.11. (Festum omnium sanctorum) ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivästä 2.11. (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Siten muistelun kohteena ovat sekä kaikki kristikunnan marttyyrit että muut uskossa Kristukseen kuolleet. Sana pyhä ei kuitenkaan viittaa vain kuolleisiin. Jokainen Kristuksen oma on pyhä. Hän on uskossa osallinen näkymättömästä pyhien yhteydestä. Päivän perinteinen evankeliumi onkin Jeesuksen vuorisaarnan alussa oleva autuaaksijulistus.

Uskontunnustuksen mukaan pyhät muodostavat yhteyden, johon voimme näkymättömästi liittyä.

Pyhäinpäivän illan tunnuskuva

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

He saavat nähdä hänen kasvonsa,
ja heidän otsassaan on hänen nimensä.

Ilm. 22:4

Psalmi:

Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra,
taivaan joukot sinun uskollisuuttasi.
  Ei kukaan korkeuksissa ole Herran vertainen,
  ei kukaan hänen kaltaisensa jumalien joukossa!
Hän on Jumala, jonka edessä taivaan pyhät vapisevat,
jota kaikki hänen ympärillään pelkäävät ja palvovat.
  Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra!
  Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa.
Alati sinä olet ilomme lähde,
sinä olet uskollinen, sinä annat meille menestyksen.
  Sinä olet meidän voimamme ja ylpeytemme,
  sinun hyvyytesi rohkaisee meitä.
Herra on meidän kilpemme,
Israelin Pyhä meidän kuninkaamme!

Ps. 89:6–8, 16–19

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Iloitkaa ja riemuitkaa,
sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.

Matt. 5:12

Jes. 65:17–19

Jesajan kirjasta, luvusta 65

Näin sanoo Herra:
– Katso, minä luon uuden taivaan
ja uuden maan.
Menneitä ei enää muistella,
ne eivät nouse mieleen.
Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti
siitä, mitä minä luon.
Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin,
teen riemuitsevaksi sen kansan.
Ja minä riemuitsen Jerusalemista,
iloitsen kansastani.
Ei siellä enää kuulu itkun ääntä,
ei valitusta.

Ilm. 7:2–3, 9–17

Johanneksen ilmestyksestä, luvusta 7

Näin vielä yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: ”Älkää hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan.”
    Minä näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä:
      – Pelastuksen tuo meidän Jumalamme,
      hän, joka istuu valtaistuimella,
      hän ja Karitsa!
    Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen:
      – Aamen.
      Ylistys ja kirkkaus,
      viisaus, kiitos,
      kunnia, valta ja voima
      meidän Jumalallemme
      aina ja ikuisesti!
      Aamen.
    Yksi vanhimmista kysyi minulta: ”Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?” Minä vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi minulle:
      – Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta.
      He ovat pesseet vaatteensa
      ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
      Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä
      ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään
      päivin ja öin,
      ja hän, joka istuu valtaistuimella,
      on levittänyt telttansa heidän ylleen.
      Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano,
      enää ei heitä polta aurinko
      eikä paahtava helle.
      Karitsa, joka on valtaistuimen edessä,
      kaitsee heitä
      ja vie heidät elämän veden lähteille,
      ja Jumala pyyhkii heidän silmistään
      kaikki kyyneleet.

Matt. 5:1–12

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 5

Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:
      ”Autuaita ovat hengessään köyhät,
      sillä heidän on taivasten valtakunta.
      Autuaita murheelliset:
      he saavat lohdutuksen.
      Autuaita kärsivälliset:
      he perivät maan.
      Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano:
      heidät ravitaan.
      Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:
      heidät armahdetaan.
      Autuaita puhdassydämiset:
      he saavat nähdä Jumalan.
      Autuaita rauhantekijät:
      he saavat Jumalan lapsen nimen.
      Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan:
      heidän on taivasten valtakunta.
    Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.”

1. Kor. 15:51–57

Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille, luvusta 15

Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana:
      – Kuolema on nielty ja voitto saatu.
      Missä on voittosi, kuolema?
      Missä on pistimesi, kuolema?
    Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

Hepr. 11:13–16

Kirjeestä heprealaisille, luvusta 11

Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet; he olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin.

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala.
Kiitos pyhiesi muistosta,
kiitos siitä, että olet antanut heille voiton
Karitsan veren voimalla.
Tee meistäkin valittujasi,
autuaita ja pyhiä.
Auta meitä olemaan kärsivällisiä kilvoituksessa
ja kestämään kaikki vastarinta.
Nosta mielemme maasta kirkkauteesi,
missä saamme ylistää sinua ikuisesti
kaikkien autuaitten kanssa.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Kaikkivaltias, pyhä Jumala.
Poikasi Jeesus Kristus on kuolemallaan
ja ylösnousemisellaan
saanut voiton kuolemasta.
Sinä olet tehnyt hänet elävien ja kuolleiden Herraksi.
Auta meitä iloitsemaan hänen voitostaan
ja elämään ylösnousemuksen ja ikuisen elämän toivossa.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

3

Herra Jeesus, Vapahtajamme.
Anna meidän kuulua niihin,
joiden on taivasten valtakunta.
Ravitse armollasi hengessään köyhiä,
lohduta murheellisia.
Puhdista meidät anteeksiantamuksellasi
ja tee meistä armahtavia
ja rauhaa rakentavia Jumalan lapsia.
Vahvista meitä sillä toivolla, että saamme kerran
taivaallisen valtaistuimen edessä laulaa kiitostasi.
Sinulle kuuluu viisaus ja voima,
kunnia, kirkkaus ja ylistys ikuisesti.

4

Herra Jumala,
sinä ympäröit meidät suurella todistajien pilvellä.
Tänään muistamme autuaasti poisnukkuneita palvelijoitasi
ja heidän elämäänsä.
Auta meitä näkemään silmiemme edessä
sanasi ja heidän esimerkkinsä viitoittama tie
ja kulkemaan sitä evankeliumisi todistajina.
Vie meidät päiviemme päättyessä
pyhiesi joukkoon ikuiseen iloon.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajamme tähden.

5

Rakas Jumala.
Kiitos, että olet kanssamme
kaikissa elämämme vaiheissa.
Huolehdit meistä, kun olemme aivan pieniä.
Kannat meitä, kun kasvamme.
Kiitos, että myös tämän elämän päättyessä
pidät meistä huolta
ja kutsut meidät taivaan kotiin.
Lohduta meitä, kun on surun aika.
Anna meidän aavistaa jo täällä
jotakin taivaan kirkkaudesta.
Auta meitä luottamaan Jeesukseen
kaikkina päivinämme.
Kuule meitä hänen rakkautensa tähden.

6

Pyhäinpäivän ilta
Jumala, taivaallinen Isämme.
Sinä annat ihmiselle elämän
ja otat sen jälleen.
Sinä kätket elämämme hetkeksi
kuoleman salaisuuteen
korottaaksesi sen taas valoon,
puhtaana ja uudistuneena.
Katso ja kuule meitä, jotka ikävöimme
poisnukkuneita läheisiämme.
Anna rauhasi käydä yli
meidän surumme ja pelkomme.
Kiitos, että sinun tahtosi
meitä kaikkia kohtaan on hyvä.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

7

Pyhäinpäivän ilta
Elävien ja kuolleiden Jumala,
rakas taivaallinen Isä.
Anna Jeesuksen Kristuksen
olla turvamme elämässä ja kuolemassa.
Ole lähellä kaikkia,
jotka ikävöivät kuolleitaan.
Lohduta heitä surussa
ja auta heitä ottamaan jokainen päivä sinun kädestäsi.
Ole kanssamme, kun aikamme päättyy
ja sydämemme lyö viimeisen lyöntinsä.
Ota meidät silloin kotiin luoksesi.
Sinun olkoon ylistys ja kunnia nyt ja iankaikkisesti.

8

Pyhäinpäivän ilta
Herra,
kuoleman varjon maassa sinä olet ainoa toivomme.
Suuntaa katseemme yli hautojen.
Sinuun uskoen jätämme poisnukkuneet sinun huomaasi
odottamaan ylösnousemuksen aamua.
Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen,
ylösnousseen Vapahtajamme tähden.

9

Pyhäinpäivän ilta
Herramme ja Jumalamme,
Me ylistämme sinua siitä,
että olet ottanut meidät pyhien yhteyteen.
Muistamme kiitollisina
eri aikoina eläneitä todistajiasi,
jotka ovat kirkastaneet nimeäsi.
Auta meitä seuraamaan heitä
osana sinuun uskovien pitkässä ketjussa.
Tahdomme rohkeasti tunnustautua omiksesi
ja levittää ympärillemme iloa ja luottamusta,
kunnes saamme kaikkien pyhiesi kanssa
nähdä sinut kasvoista kasvoihin.