Perheen sunnuntai

Erityispyhät, muita erityispyhiä

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Perhe, Jumalan luomislahja

Jokin touko–marraskuun sunnuntai omistetaan erityisesti perheeseen liittyville kysymyksille.

Perheen perustana on Jumalan luomisjärjestykseen pohjautuva liitto miehen ja naisen välillä. Avioliittoon kuuluu rakkaus, yhteys, uskollisuus ja keskinäinen kunnioitus. Turvallinen koti antaa hyvän kasvupohjan uudellekin sukupolvelle. Tämä sunnuntai antaa mahdollisuuden pohtia myös lapsen asemaa perheessä ja seurakunnassa, yhteiskunnassa ja maailmassa, samoin sukupolvien keskinäistä vuorovaikutusta, joka on tärkeä lapsen tasapainoiselle kehitykselle.

Perheen sunnuntai ohjaa ajattelemaan myös yleisesti yhteisön merkitystä ihmiselle. Seurakuntaa verrataan Uudessa testamentissa kotiin ja perheeseen. Jumalanpalvelus on Jumalan perheväen juhla.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä.
Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.

Luuk. 18:16

Psalmi:

Herra muistaa meitä ja siunaa meitä,
hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua.
  Herra siunaa niitä, jotka häntä palvelevat,
  niin pieniä kuin suuria.
Lisätköön Herra kansaansa,
teitä ja lapsianne, polvesta polveen.
  Siunatkoon teitä Herra,
  hän, joka on tehnyt taivaan ja maan.

Ps. 115:12–15

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Lapsia on pöytäsi ympärillä
kuin oliivipuun juurella vesoja.

Ps. 128:3

TAI

Lasten ja imeväisten suustasinä olet hankkinut kiitoksesi.

Matt. 21:16

1. Moos. 2:18–24

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 2

Herra Jumala sanoi: ”Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.” Ja Herra Jumala muovasi maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin antaisi. Ja jokainen elävä olento sai sen nimen, jolla ihminen sitä kutsui. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania.
    Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi:
      - Tämä se on! Tämä on
      luu minun luustani
      ja liha minun lihastani.
      Naiseksi häntä sanottakoon:
      miehestä hänet on otettu.
    Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.

Ef. 6:1–4

Kirjeestä efesolaisille, luvusta 6

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein. ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus: ”jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä”. Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.

Mark. 10:13–16

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 10

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Päivän rukoukset

1

Rakas taivaallinen Isä.
Kiitos kodista.
Kiitos ilosta, jonka lapsi tuo tullessaan.
Kiitos elämänkokemuksesta ja viisaudesta,
jota aikuinen voi lapselle tarjota.
Auta aikuisia ja lapsia arvostamaan toistensa lahjoja
ja kasvamaan yhdessä.
Ohjaa heitä etsimään voimaa
rukouksesta ja sinun sanastasi.
Opeta perheitä turvautumaan sinuun
elämän kaikissa tilanteissa.
Kuule meitä Jeesuksen tähden.

2

Hyvä Jumala.
Kiitos siitä suuresta lahjasta,
että annat pienen lapsen
heikkojen ja vajavaisten ihmisten hoivaan.
Opeta vanhempia tuntemaan vastuunsa lapsista
ja ohjaa heitä kasvatustehtävässä.
Anna lasten kasvaa turvassa
ja auta heitä luottamaan sinuun.
Kuule meitä veljemme Jeesuksen tähden.

3

Pyhä Jumalamme.
Kiitos, että olet antanut meille sanasi elämän leiväksi.
Auta meitä ymmärtämään Raamatun sanaa
ja elämään sen mukaan.
Anna vanhemmille viisautta,
niin että he osaisivat ohjata lapsia
rakentamaan elämänsä sinun sanasi perustalle.
Anna jokaisen uuden sukupolven oppia tuntemaan sinut.
Kuule meitä Jeesuksen tähden.

4

Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme,
sinä ehtymättömän rakkauden lähde.
Kiitos, että olet antanut meille ihmisille kyvyn rakastaa.
Kiitos avioliiton lahjasta.
Varjele ja vaali puolisoiden keskinäistä rakkautta,
niin että se kasvaisi ja lujittuisi
sekä ilon päivinä että vaikeuksien ja koettelemusten aikoina.
Tee kodeistamme turvapaikkoja,
joissa puolisot saavat kasvaa
sinun tarkoittamaasi suuntaan.
Auta puolisoita suhtautumaan lempeästi ja kärsivällisesti
toistensa puutteisiin ja virheisiin.
Auta meitä armahtamaan toisiamme,
niin kuin sinä olet armahtanut meitä.
Kiitos, että sinun rakkautesi voi tehdä täydelliseksi sen,
mikä on epätäydellistä ja vajavaista.
Jätämme sinun käsiisi kotimme ja kaikki rakkaamme.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.

5

Kaikkivaltias Jumala ja Isä.
Sinä loit ihmisen mieheksi ja naiseksi,
sinä loit heidät elämään yhdessä ja siunasit heidät.
Anna aviopuolisoille keskinäistä kiintymystä,
rakkautta ja uskollisuutta.
Varjele kotejamme,
tule niihin voiman ja ilon lähteeksi.
Tee niistä paikkoja, joissa on hyvä olla yhdessä.
Kun koettelemus kohtaa meitä,
suo sen vetää meidät yhä lähemmäksi sinua ja toisiamme.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

6

Jeesus Kristus.
Sinulle on kaikki mahdollista.
Sinä voit korjata sen, mikä on mennyt rikki.
Tule koteihimme.
Hoida meitä rakkaudellasi.
Opeta meitä luottamaan sinuun
ja turvautumaan apuusi
kaikissa elämämme vaiheissa.
Kiitos, ettei mikään tilanne ole sinulle
liian vaikea ratkaistavaksi.
Kuule rukouksemme.