Luomakunnan sunnuntai

Erityispyhät, muita erityispyhiä

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Vastuu luomakunnasta

Luomakunnan sunnuntaita vietetään jonakin touko–lokakuun sunnuntaina.

Jumala on sanallaan luonut kaiken olevaisen ja ylläpitää sitä. Hän on antanut ihmiselle vastuun luomakunnan huolenpidosta. Ihmisen tehtävä on viljellä ja varjella luomakuntaa ja toimia tuhon voimia vastaan.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Olkoon Herran kunnia ikuinen!
Saakoon hän iloita kaikista teoistaan.

Ps. 104:31

Psalmi:

(Herra, minun Jumalani,
miten suuri ja mahtava sinä olet!
  Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia,
  valo ympäröi sinut kuin viitta.
Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan
ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle.
  Sinä otat pilvet vaunuiksesi
  ja kuljet tuulten siivillä.
Sinä teet tuulista sanasi viejät
ja panet liekit palvelijoiksesi.
  Sinä perustit maan lujasti paikoilleen,
  horjumatta se pysyy ajasta aikaan.)
Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet,
vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa.
  Ne juottavat kaikki maan eläimet,
  villiaasikin saa sammuttaa janonsa.
Niiden äärellä asuvat taivaan linnut
ja visertävät lehvissä vesien partailla.
  Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä,
  ja maa kantaa sinun töittesi hedelmää.
Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja maan kasvit ihmisen viljeltäviksi,
että hän saisi leipänsä maasta.
  Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, öljyn hänen kasvojansa kaunistamaan
  ja leivän hänen ruumiinsa voimaksi.
Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra,
ja odottavat ruokaansa ajallaan.
  Sinä annat, ja jokainen saa osansa,
  avaat kätesi, ja kaikki tulevat ravituiksi.
Kun käännyt pois, ne hätääntyvät,
kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat
ja palaavat maan tomuun.
  Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää,
  näin uudistat maan kasvot.

Ps. 104:(1–5) 10–15, 27–30

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

TAI

Taivaat julistavat Jumalan kunniaa,
taivaankansi kertoo hänen teoistaan.
  Päivä ilmoittaa ne päivälle,
  yö julistaa yölle.
Ei se ole puhetta, ei sanoja,
ei ääntä jonka voisi korvin kuulla.
  Kuitenkin se kaikuu kaikkialla,
  maanpiirin yli merten ääriin.
  Hän on tehnyt sinne majan auringolle.
Ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan,
kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa.
  Taivaan äärestä se lähtee
  ja kaartaa taivaan toiseen ääreen,
  eikä mikään jää sen paisteelta piiloon.

Ps. 19:2–7

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Lukemattomat ovat tekosi, Herra.
Miten viisaasti olet ne tehnyt!
Koko maa on täynnä sinun luotujasi.

Ps. 104:24

1. Moos. 1:1–11 (12–23) 24–28 (29–30) 31 – 2:3

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvuista 1 ja 2

Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.
    Jumala sanoi: ”Tulkoon valo!” Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä, ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä.
    Jumala sanoi: ”Tulkoon kaartuva kansi vesien väliin, erottamaan vedet toisistaan.” Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä.
    Jumala sanoi: ”Kokoontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin.” Ja niin tapahtui. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.
    Jumala sanoi: ”Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä.” Ja niin tapahtui. (Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.
    Jumala sanoi: ”Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle.” Ja niin tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä.
    Jumala sanoi: ”Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivaankannen alla.” Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. Hän siunasi ne sanoen: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä.” Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä.)
    Jumala sanoi: ”Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit.” Ja niin tapahtui. Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.
    Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.” Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.” (Jumala sanoi vielä: ”Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne. Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit.” Niin tapahtui.) Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä.
    Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin kun ne luotiin.

Kol. 1:12–20

Kirjeestä kolossalaisille, luvusta 1

Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto.
      Hän on näkymättömän Jumalan kuva,
      esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt.
      Hänen välityksellään luotiin kaikki,
      kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä,
      näkyvä ja näkymätön,
      valtaistuimet, herruudet,
      kaikki vallat ja voimat.
      Kaikki on luotu hänen kauttaan
      ja häntä varten.
      Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta,
      ja hän pitää kaiken koossa.
      Hän on myös ruumiin pää,
      ja ruumis on seurakunta.
      Hän on alku.
      Hän nousi esikoisena kuolleista,
      jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen.
      Jumala näki hyväksi
      antaa kaiken täyteyden asua hänessä
      sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon
      ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan
      kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa.

Joh. 1:1–4

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 1

Alussa oli Sana.
Sana oli Jumalan luona,
ja Sana oli Jumala.
Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt,
ei ole syntynyt ilman häntä.
Hänessä oli elämä,
ja elämä oli ihmisten valo.

1. Moos. 3:22–24

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 3

Herra Jumala sanoi: ”Ihminen on nyt kuin me: hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti!” Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Eedenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan, leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä.

3. Moos. 25:8–12

Kolmannesta Mooseksen kirjasta, luvusta 25

Herra sanoi Moosekselle:
    ”Laske seitsemän vuosiviikkoa eli seitsemän kertaa seitsemän vuotta. Kun vuosiviikkoja on kertynyt seitsemän eli vuosia yhteensä neljäkymmentäyhdeksän, anna silloin seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä puhaltaa torveen; tuona sovituspäivänä soikoot torvet kaikkialla maassanne. Pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa maanne kaikille asukkaille yleinen omistusoikeuksien palautus. Se vuosi on riemuvuosi. Silloin jokainen maansa menettänyt saa sen jälleen haltuunsa ja jokainen orjaksi myyty saa palata sukunsa luo. Viettäkää riemuvuotta joka viideskymmenes vuosi. Älkää silloin kylväkö älkääkä korjatko peltoon itsestään kasvanutta viljaa älkääkä kerätkö hoitamattomiin köynnöksiin kasvaneita rypäleitä, sillä se vuosi on riemuvuosi, jonka tulee olla teille pyhä. Syökää vain sitä, mitä maa itsestään tuottaa.”

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan Herra.
Me tuomme sinulle nöyrän kiitoksen siitä,
että kannat rakkaudessasi huolta koko luomakunnasta.
Opeta meitä käyttämään maan ja meren antimia niin,
ettemme itsekkyydessämme tuhoa elämää,
vaan varjelemme elämisen mahdollisuudet
myös seuraaville sukupolville.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Kaikkivaltias Jumala,
taivaan ja maan luoja.
Kaikki on sinun vallassasi,
eikä mikään ole sinulle mahdotonta.
Me ihmettelemme luomistekojasi
ja rukoilemme:
Opeta meitä näkemään niissä
viisautesi ja suuruutesi.
Hallitse meitä Hengelläsi niin,
etteivät omat tietomme ja saavutuksemme
johtaisi meitä harhaan.
Tätä pyydämme
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Herra Jumala, kaiken luoja.
Sinä annat meidän elää aikaa,
jolloin käytettävissämme on paljon aineellista hyvää.
Varjele meitä joutumasta hyvinvoinnin orjiksi,
jotka vastuuttomasti riistävät luomakuntaasi.
Auta meitä tunnistamaan harhatiet,
vie uudelle tielle
varjelemaan ja kunnioittamaan
kaikkea luomaasi elämää.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

4

Jeesus Kristus, elämän lähde.
Sinun kauttasi luotiin
näkyvät ja näkymättömät,
kaikki mitä taivaissa ja maan päällä on.
Kiitos siitä,
että teit Jumalan rakkauden näkyväksi,
kun tulit keskellemme
ja pelastit meidät synnin tuholta.
Sytytä meissä rakkaus
koko luomakuntaa kohtaan.
Auta meitä kunnioittamaan
ja varjelemaan elämää
kaikessa mitä teemme.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

5

Rakas taivaallinen Isämme.
Kiitämme sinua maailmasta,
jonka olet luonut.
Kiitämme sen kauneudesta.
Kiitämme kasveista, eläimistä ja ihmisistä.
Kiitos, että sinä rakastit tätä maailmaa niin paljon,
että lähetit luoksemme oman Poikasi.
Me emme osaa elää tahtosi mukaisesti.
Kiitos, että annat meille anteeksi
Poikasi Jeesuksen tähden.
Auta meitä varjelemaan sitä hyvää,
minkä sinä olet luonut.
Kuule meitä Jeesuksen nimessä.