Loppiainen (Epifania)

Joulujakso, loppiaisaika

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen

Kuusi alttarikynttilää

Jeesus, maailman valo

Loppiaisen evankeliumi kertoo idän tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitustaan juuri syntyneelle juutalaisten kuninkaalle. Tietäjät olivat vieraiden kansojen edustajia. Tämä osoittaa, että Kristus on valo kaikille maailman kansoille. Loppiainen muistuttaa kirkon lähetystehtävästä. Joulun sanoma kuuluu kaikille.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta,
sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä.

1. Aik. 29:11

Psalmi:

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys hallitsijalle!
  Hän jakakoon kansallesi oikeutta,
  köyhiä palvelijoitasi hän auttakoon,
niin vuoret kantavat rauhan hedelmää
ja oikeus verhoaa kukkulat.
  Merestä mereen hän hallitkoon,
  suurelta virralta maan ääriin asti.
Kumartakoot häntä aavikoitten asujat,
hänen edessään viholliset nuolkoot tomua.
  Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat,
  Saban ja Seban kuninkaitten verot.
Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä,
ja palvelkoot häntä kaikki kansat,
  sillä hän kuulee köyhän avunhuudot
  ja rientää turvattoman auttajaksi.

Ps. 72:1–3, 8–12

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat!
Ylistäkää häntä, kansakunnat! Halleluja!

Ps. 117:1

Jes. 60:1–6

Jesajan kirjasta, luvusta 60

Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem,
sillä sinun valosi saapuu
ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.
Katso, pimeys peittää maan,
yön synkkyys kansat.
Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi,
Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi.
Niin kansat tulevat sinun valosi luo
ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi.
    Nosta silmäsi, katso ympärillesi:
he kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat,
sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa,
sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan.
Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta,
rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu,
kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi
ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus,
kun sinut peittää kamelien paljous,
Midianin ja Efan kamelintammojen vyöry.
Koko Saban väki saapuu
kultaa ja suitsuketta kantaen,
ja kaikki he ylistävät Herraa.

Ef. 3:2–9

Kirjeestä efesolaisille, luvusta 3

Olettehan kuulleet siitä Jumalan suunnitelmasta, jonka hän armossaan on ilmoittanut minulle, teidän parhaaksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Tätä lukiessanne voitte huomata, kuinka hyvin minä olen perillä Kristuksen salaisuudesta. Sitä ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, mutta nyt Henki on ilmoittanut sen Kristuksen pyhille apostoleille ja profeetoille: muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin, he ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama lupaus, kun evankeliumi on johtanut heidät Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, jonka Jumala on voimassaan minulle suonut.
    Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka Jumala, kaiken luoja, on ikiajoista asti pitänyt salaisuutenaan.

Matt. 2:1–12

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 2

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.” Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä messiaan oli määrä syntyä. ”Juudean Betlehemissä”, he vastasivat, ”sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa:
      - Sinä, Juudan Betlehem,
      et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista,
      sillä sinusta lähtee hallitsija,
      joka on kaitseva kansaani Israelia.”
    Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. ”Menkää sinne”, hän sanoi, ”ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä.” Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
    Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

Joh. 8:12

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 8

Jeesus puhui kansalle ja sanoi: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”

Joh. 12:44–47

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 12

Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen.”

Luuk. 11:29–32

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 11

Kun ihmisiä tuli yhä lisää, Jeesus alkoi puhua heille:
    ”Tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niniveläisille, niin on Ihmisen Poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo! Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona!”

Päivän rukoukset

1

Taivaallinen Isä,
joka johdatit idän tietäjät Betlehemin seimelle,
opasta myös meidät sanasi valossa Jeesuksen luo.
Avaa silmämme ja sydämemme,
että näkisimme hänen kirkkautensa.
Auta meitä pysymään hänen yhteydessään,
niin että voisimme heijastaa hänen valoaan
ja julistaa sanomaa hänestä
lähellä ja kaukana oleville.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta.

2

Kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan Herra.
Tänään kiitämme sinua valosta,
joka on syttynyt Kristuksessa maailman yöhön.
Kiitämme kirkkaudesta,
joka loistaa elämämme pimeyteen,
ja rukoilemme:
Johdata kaikki kansat valoosi,
niin että saisimme kerran yhdessä
ylistää sinua ikuisesti.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Jumala, sinä olet Isämme.
Sinä sytytit yötaivaalle tähden,
joka opasti viisaat miehet Betlehemiin.
Anna tähden loistaa myös meille,
anna sen loistaa kaikille sinua etsiville.
Kiitos, Isä, että olet valinnut meidät.
Kiitos, ettei kukaan ole sinulle merkityksetön.
Kiitos, että olet lähellä kaikkia,
jotka sydämestään huutavat sinua.
Anna meidän tuntea läsnäolosi.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

4

Jumala,
tänään muistelemme idän viisaita tietäjiä,
jotka lähtivät pitkien matkojen takaa
etsimään Jeesus-lasta tähti oppaanaan.
Herätä meidänkin sydämissämme
kaipaus Jeesuksen puoleen,
niin että koko elämämme ajan
tahdomme elää hänen lähellään.
Anna meille sama ilo, jonka tietäjät saivat,
kun he löysivät Jeesuksen.
Kiitos, että kuulet meitä.

5

Rakas Jeesus, Vapahtajamme.
Sinun seimesi ääreen tulivat idän tietäjät lahjoineen,
sillä Jumalan tähti johdatti heitä.
Myös me tulemme valosi kutsumina
– tulemme pimeästä, tyhjin käsin ja köyhinä.
Ojennamme kätemme sinua kohti ja pyydämme:
Sytytä sisimpäämme taivaasta tuomasi valo.
Kosketa meitä ja lähetä meidät maailmaan
jakamaan rakkautesi lahjoja.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.