Kynttilänpäivä

Erityispyhät, jouluun liittyvät erityispyhät

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen, maanantaista lauantaihin vihreä.

Kuusi alttarikynttilää

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily

Nimitys kynttilänpäivä juontaa siitä keskiaikaisesta tavasta, että tänä sunnuntaina vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettävät kynttilät. Juhlan raamatullisena aiheena on Jeesus-lapsen tuominen temppeliin ja jumalallinen kirkkaus, joka hänessä tuli maailmaan ja ilmestyi meille. Siunatessaan lasta ja hänen vanhempiaan vanha Simeon ylistää Jumalaa pelastuksesta, jonka hän on valmistanut kaikille kansoille, ja valosta, jonka hän on antanut loistaa kansalleen Israelille.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Jumala, me kerromme temppelissä
sinun armollisista teoistasi.

Ps. 48:10

Psalmi:

Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön sinun nimesi,
kaikukoon ylistyksesi!
Sinun kätesi on hyvyyttä täynnä.
  Iloitkoon Siionin vuori, riemuitkoot Juudan kaupungit,
  sillä sinun tuomiosi ovat oikeat.
Lähtekää, kulkekaa Siionin ympäri, laskekaa sen tornit.
Katsokaa sen muureja, tutkikaa sen palatseja,
  niin että voitte kertoa tuleville polville:
  Suuri on Jumala!
Hän on Jumalamme ajasta aikaan.
Hän johdattaa meitä ainiaan.

Ps. 48:11–15

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Minä kumarrun pyhään temppeliisi päin
ja kiitän sinun nimeäsi
armosi ja uskollisuutesi tähden.
(Suuri on sinun nimesi,
luja on antamasi lupaus.)

Ps. 138:2

Jes. 52:8–10

Jesajan kirjasta, luvusta 52

Kuulkaa! Vartijat kohottavat riemuhuudon,
ja kaikki yhtyvät iloon,
sillä omin silmin he näkevät,
kuinka Herra palaa Siioniin.
Puhjetkaa riemuun, te Jerusalemin rauniot,
kaikki yhdessä iloitkaa!
Herra on antanut kansalleen lohdutuksen,
hän on lunastanut vapaaksi Jerusalemin!
Herra on osoittanut pyhän käsivartensa voiman
kaikkien kansojen silmien edessä,
niin että maan kaikki ääret näkevät
pelastuksen, jonka meidän Jumalamme on tuonut.

2. Kor. 3:18–4:6

Toisesta kirjeestä korinttilaisille, luvuista 3 ja 4

Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.
    Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassatunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi: ”Tulkoon pimeyteen valo”, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan.

Luuk. 2:22–33

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 2

Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: ”Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle.” Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, ”kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa”.
    Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:
      - Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä,
      niin kuin olet luvannut.
      Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,
      jonka olet kaikille kansoille valmistanut:
      valon, joka koittaa pakanakansoille,
      kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
    Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin.

Joh. 1:14–18

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 1

       Sana tuli lihaksi
       ja asui meidän keskellämme.
       Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
       kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
       Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
    Johannes todisti hänestä ja huusi: ”Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.”
       Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,
       armoa armon lisäksi.
       Lain välitti Mooses,
       armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
       Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.
       Ainoa Poika, joka itse on Jumala
       ja joka aina on Isän vierellä,
       on opettanut meidät tuntemaan hänet.

Joh. 12:35–36

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 12

Jeesus sanoi: ”Vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä, minne on menossa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia.” Tämän sanottuaan Jeesus lähti ja poistui heidän näkyvistään.

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala.
Ainoa Poikasi tuotiin pienenä lapsena eteesi temppeliin,
niin kuin laki määräsi.
Me kiitämme sinua siitä, että hän on meidän pelastajamme.
Rohkaise meitä, lapsiasi,
tulemaan pyhien kasvojesi eteen anteeksiantoosi turvaten.
Valaise ja lohduta meitä sanallasi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Kirkkauden Jumala,
joka lähetit ainoan Poikasi maailman valoksi.
Kiitos siitä, että lupauksesi ovat täyttyneet
ja saamme Simeonin tavoin katsella hänen kirkkauttaan.
Anna seurakuntasi olla valona maailmalle,
niin että sanoma Kristuksesta leviäisi maan ääriin
ja kaikki kansat näkisivät hänessä pelastuksen.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

3

Jumala, Isämme ja Luojamme.
Sinä sanoit jo aikojen alussa:
»Tulkoon valo.»
Me kiitämme sinua kirkkaudesta,
jonka olemme nähneet
Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa,
ja pyydämme:
Varjele meidät maailman pimeydeltä
ja epäuskon sokeudelta.
Anna Kristuksen evankeliumin säteillä
elämäämme päivä päivältä kirkkaammin,
kunnes näemme Vapahtajamme kasvoista kasvoihin.
Tätä rukoilemme hänen nimessään.

4

Taivaallinen Isämme,
me kiitämme sinua siitä,
että lähetit Poikasi valoksi maailmaan.
Anna sanasi valaista tiemme.
Täytä jumalanpalveluksemme
ja koko elämämme
taivaallisen kirkkautesi heijastuksella.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

5

Pyhä Jumala.
Sinä täytit lupauksesi.
Vastasit vuosisatoja kestäneeseen odotukseen.
Lähetit maailmaan Messiaan,
oman Poikasi Jeesuksen.
Kiitos ihmeellisestä lahjastasi.
Kiitos, että maailman Vapahtaja
aloitti elämänsä pienenä vauvana
niin kuin muutkin ihmiset.
Auta meitäkin näkemään Jeesus-lapsessa sinun kirkkautesi.
Kiitos, että olet antanut hänet valoksi koko maailmalle.
Ylistys sinulle ikuisesti.