Joulupäivä

Joulujakso, jouluaika

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen

Kuusi alttarikynttilää

Sana tuli lihaksi

Joulupäivän jumalanpalveluksessa (kansan messu) kiitämme Jumalaa siitä, että hän on antanut Poikansa tulla ihmiseksi, veljeksemme, jotta meistä tulisi Jumalan lapsia.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme.

Joh. 1:14

TAI

Maan ääretkin saivat tietää,
että Jumalamme pelasti meidät.

Ps. 98:3

Psalmi:

Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!
Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten.
  Tietäkää, että Herra on Jumala.
  Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme,
  hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.
Tulkaa hänen porteilleen kiittäen,
hänen esipihoilleen ylistystä laulaen.
  Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.
  Hyvä on Herra!
Iäti kestää hänen armonsa,
hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

Ps. 100

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Herra tämän teki,
Herra teki ihmeen silmiemme edessä.

Ps. 118:23

Jes. 52:7–10

Jesajan kirjasta, luvusta 52

Kuinka ihanat ovat vuorilla
ilosanoman tuojan askelet!
Hän ilmoittaa rauhan tulon,
tuo suuren ilosanoman,
hän tuo pelastuksen sanoman
ja sanoo Siionille:
- Sinun Jumalasi on nyt kuningas!
    Kuulkaa! Vartijat kohottavat riemuhuudon,
ja kaikki yhtyvät iloon,
sillä omin silmin he näkevät,
kuinka Herra palaa Siioniin.
Puhjetkaa riemuun, te Jerusalemin rauniot,
kaikki yhdessä iloitkaa!
Herra on antanut kansalleen lohdutuksen,
hän on lunastanut vapaaksi Jerusalemin!
Herra on osoittanut pyhän käsivartensa voiman
kaikkien kansojen silmien edessä,
niin että maan kaikki ääret näkevät
pelastuksen, jonka meidän Jumalamme on tuonut.

1. Joh. 1:1–4

Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 1

Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi.

TAI

1. Joh. 4:9–16

Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 4

Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
    Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.
    Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille Henkeään. Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen.

Joh. 1:1–14

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 1

      Alussa oli Sana.
      Sana oli Jumalan luona,
      ja Sana oli Jumala.
      Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
      Kaikki syntyi Sanan voimalla.
      Mikään, mikä on syntynyt,
      ei ole syntynyt ilman häntä.
      Hänessä oli elämä,
      ja elämä oli ihmisten valo.
      Valo loistaa pimeydessä,
      pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

    Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.

      Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,
      oli tulossa maailmaan.
      Maailmassa hän oli,
      ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä,
      mutta se ei tuntenut häntä.
      Hän tuli omaan maailmaansa,
      mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
      Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
      hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
      kaikille, jotka uskovat häneen.
      He eivät ole syntyneet verestä,
      eivät ruumiin halusta,
      eivät miehen tahdosta,
      vaan Jumalasta.
      Sana tuli lihaksi
      ja asui meidän keskellämme.
      Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
      kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
      Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias, ikuinen Jumala.
Sinä annoit ainoan Poikasi syntyä
ihmiseksi, kaltaiseksemme.
Me rukoilemme sinua hänen syntymänsä päivänä:
Nosta synnin taakka hartioiltamme,
vapauta meidät orjuudestamme,
tee meistä uusia ihmisiä.
Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta,
joka sinun kanssasi elää ja hallitsee
Pyhän Hengen ykseydessä
tosi Jumalana iankaikkisesta iankaikkiseen.

2

Taivaallinen Isä.
Me kiitämme sinua siitä,
että lähetit Poikasi pelastajaksemme kärsivään maailmaan.
Hän on kirkkautesi säteily ja olemuksesi kuva.
Avaa meille hänen syntymänsä salaisuus.
Anna koko maailman nähdä,
mitä olet Pojassasi sille lahjoittanut.
Vahvista uskoamme ja anna meille voimaa elää valossasi.
Vie meidät kuoleman ja pimeyden varjoista
ikuiseen elämään,
missä saamme katsella Poikasi kirkkautta.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

3

Vapahtajamme Jeesus Kristus, herrojen Herra.
Sinä tulit veljeksemme,
jotta meistä tulisi Jumalan lapsia.
Sinä, joka olit rikas, tulit köyhäksi,
jotta me sinun köyhyydestäsi rikastuisimme.
Synny nyt meidän sydämeemme,
ja tee meistä seuraajiasi uskossa
ja palvelevassa rakkaudessa.
Lahjoita meille rauha sinun rauhastasi
ja ilo sinun ilostasi.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

4

Taivaallinen Isä.
Kiitämme sinua joulun lahjasta.
Sinä annoit Poikasi Jeesuksen veljeksemme.
Näin teet meistä lapsiasi.
Sinulle olkoon kiitos nyt ja aina.