Itsenäisyyspäivä

Erityispyhät, yhteiskunnalliset juhlapäivät

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen. Itsenäisyyspäivän sattuessa 2. adventtisunnuntaiksi voidaan käyttää myös violettia tai sinistä.

Neljä alttarikynttilää

Kiitos isänmaasta

Itsenäisyyspäivä (6.12.) on kansallinen juhlapäivä. Itsenäisyytemme alkuajoista lähtien on silloin valtiovallan määräyksestä pidetty jumalanpalvelus. Myös kirkkojärjestys edellyttää, että ”jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä, niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty” (KJ 2: 2). Jumalanpalveluksessa kiitetään maamme vapaudesta ja itsenäisyydestä sekä rukoillaan isänmaan ja kansan puolesta.

Itsenäisyyspäivänä voidaan käyttää myös kirkkovuoden ajankohdan mukaisia tekstejä. Saarnateksti voidaan valita myös vapaasti.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa!
Pauhatkoon meri kaikkineen,
juhlikoot maa ja sen luodut,
humiskoot ilosta metsien puut.

Ps. 96:11–12

TAI

Ihana maa on tullut osakseni,
kaunis perintö on minulle annettu.

Ps. 16:6

Psalmi:

Laulakaa Herralle uusi laulu!
Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat!
  Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään!
  Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan.
Julistakaa hänen kunniaansa,
ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansoille.
  Suuri on Herra, ylistäkää häntä!
  Pelätkää häntä, hän on jumalista korkein.
Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat,
mutta Herra on taivaitten luoja.
  Hänen on loisto ja hänen on kunnia,
  hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.
Maan kaikki kansat,
tunnustakaa Herra,
  tunnustakaa Herran kunnia ja voima,
  tunnustakaa hänen nimensä kunnia!
Tuokaa hänelle uhrilahjat, astukaa hänen pyhäkkönsä pihaan,
kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen!

Ps. 96:1–9

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

TAI

Minä kohotan katseeni vuoria kohti.
Mistä saisin avun?
  Minä saan avun Herralta,
  häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.
Herra ei anna sinun jalkasi horjua,
väsymättä hän varjelee.
  Ei hän väsy, ei hän nuku,
  hän on Israelin turva.
Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi,
hän ei väisty viereltäsi.
  Päivällä ei aurinko vahingoita sinua
  eikä kuunvalo yöllä.
Herra varjelee sinut kaikelta pahalta,
hän suojelee koko elämäsi.
  Herra varjelee kaikki sinun askeleesi,
  sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina.

Ps. 121

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Herra, sinun nimesi on ikuinen!
Sinun nimesi kaikuu polvesta polveen.
(Herra hankkii kansalleen oikeutta,
hän on laupias palvelijoilleen.)

Ps. 135:13(–14)

5. Moos. 8:10–17

Viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 8

Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa, Jumalaanne, siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Varokaa unohtamasta Herraa, Jumalaanne. Noudattakaa aina hänen käskyjään, lakejaan ja säädöksiään, jotka minä teille nyt annan.
   Kun saatte syödä itsenne kylläisiksi, kun rakennatte kauniita taloja ja asutte niissä, kun nautakarjanne, lampaanne ja vuohenne lisääntyvät, kun teille kertyy hopeaa ja kultaa ja koko omaisuutenne kasvaa, varokaa tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa, Jumalaanne, joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta. Hän johdatti teidät suureen ja pelottavaan autiomaahan, joka on täynnä myrkkykäärmeitä ja skorpioneja. Mutta tuossa kuivassa ja vedettömässä maassa hän antoi veden virrata esiin kovasta kalliosta ja ruokki teitä mannalla, jota isännekään eivät tunteneet. Hän kuritti teitä ja koetteli teitä, mutta kaiken jälkeen hän osoitti teille hyvyytensä. Älkää siis kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla kyvyillänne hankkineet itsellenne tämän vaurauden.

TAI

Saarn. 9:13–18

Saarnaajan kirjasta, luvusta 9

Minä havaitsin, että viisaudelle, suurellekin, saattoi käydä näin auringon alla:
    Oli pieni kaupunki, jossa oli vähän asukkaita. Sitä vastaan hyökkäsi mahtava kuningas. Hän saartoi kaupungin ja pystytti suuria piirityslaitteita sen ympärille. Kaupungissa asui köyhä mutta viisas mies. Hän olisi voinut pelastaa kaupungin viisaudellaan, mutta kukaan ei tullut ajatelleeksi sitä köyhää miestä. Niinpä minä sanon:
    Viisaus on parempi kuin voima,
    mutta köyhän viisautta vähätellään
    eikä hänen sanojaan kuunnella.
    On parempi kuunnella viisaan hiljaisia sanoja
    kuin houkkien johtajan huutoa.
    Viisaus on sota-aseita parempi.

Jaak. 3:13–18

Jaakobin kirjeestä, luvusta 3

Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

TAI

Ap. t. 17:24–30

Apostolien teoista, luvusta 17

Paavali puhui:
    ”Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin - itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet.
    Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet: ’Me olemme myös hänen sukuaan.’ Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus.
    Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen.”

Joh. 8:31–36

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 8

Niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, Jeesus sanoi: ”Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.” He vastasivat hänelle: ”Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.”

TAI

Matt. 20:25–28

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 20

Jeesus kutsui opetuslapsensa luokseen ja sanoi: ”Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.”

2. Moos. 23:1–9

Toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 23

”Älä levitä perättömiä huhuja äläkä suostu auttamaan väärintekijää todistamalla vilpillisesti hänen hyväkseen. Älä eksy joukon mukana tekemään pahaa äläkä riita-asiassa todistaessasi vääristä totuutta enemmistön mielen mukaiseksi. Älä kuitenkaan aiheettomasti suosi köyhää hänen asiassaan.
    Kun tapaat vihamiehesi härän tai aasin kuljeksimassa karkuteillä, vie se hänelle takaisin. Jos näet vihamiehesi aasin makaamassa taakkansa alle kaatuneena, älä kiellä häneltä apuasi, vaan auta häntä saamaan se jaloilleen.
    Älä vääristä köyhän lähimmäisesi oikeuksia hänen riita-asiassaan. Pysy erossa väärästä asiasta. Älä aiheuta syyttömän kuolemaa, sillä sellaista vääryyttä minä en salli. Älä ota lahjusta, sillä lahjus sokaisee tarkkanäköisenkin ja tärvelee niiden asian, jotka ovat oikeassa.
    Älä sorra muukalaista; olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä ja tiedätte, mitä on elää vieraassa maassa muukalaisena.”

5. Moos. 4:32–35

Viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 4

Mooses sanoi:
    ”Katsokaa menneisyyteen, ajatelkaa aikoja, jotka ovat olleet kauan ennen teitä, aina siitä saakka, jolloin Jumala loi ihmisen maan päälle. Onko missään taivaan alla tapahtunut mitään näin suurta, onko mitään tällaista ennen kuultu? Onko mikään muu kansa teidän laillanne kuullut Jumalan puhuvan tulen keskeltä? Ja silti te olette jääneet eloon! Tai onko millään jumalalla ollut rohkeutta tulla ottamaan kokonainen kansa omakseen toisen kansan keskuudesta, kuten Herra, teidän Jumalanne, on tehnyt? Te saitte omin silmin nähdä, kuinka hän kuritti egyptiläisiä, teki ihmeitä ja tunnustekoja, soti heitä vastaan ja vei teidät kohotetun kätensä ja pelottavien mainetekojensa voimalla pois Egyptistä.
    Tämän kaiken te saitte nähdä todistukseksi siitä, että Herra on Jumala ja ettei hänen lisäkseen ole ketään toista.”

1. Aik. 29:10–14

Ensimmäisestä aikakirjasta, luvusta 29

Daavid ylisti kansan edessä Herraa:
    ”Ylistetty olet sinä, Herra, isämme Israelin Jumala, aina ja ikuisesti! Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla. Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot.
    Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ja ylistämme nimesi kunniaa. Sillä mikä olen minä, tai mikä on minun kansani? Kuinka me itse pystyisimme antamaan tällaisia lahjoja? Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme.”

2. Aik. 1:7–12

Toisesta aikakirjasta, luvusta 1

Yöllä Jumala ilmestyi Salomolle ja sanoi hänelle: ”Pyydä, mitä haluat, niin annan sen sinulle.”
      Salomo vastasi Jumalalle: ”Sinä osoitit runsain mitoin suosiotasi isälleni Daavidille, ja sinä olet tehnyt minut kuninkaaksi hänen jälkeensä. Herra Jumala, pidä voimassa lupauksesi, jonka annoit isälleni Daavidille! Olet pannut minut hallitsemaan kansaa, joka on monilukuinen kuin maan tomuhiukkaset. Anna siis minulle viisautta ja taitoa, että osaisin oikealla tavalla johtaa tätä kansaa! Kuinka sinun suurta kansaasi muuten voisi hallita?”
      Jumala sanoi hänelle: ”Koska et pyydä rikkautta, omaisuutta ja kunniaa, et vihollistesi kuolemaa etkä itsellesi pitkää ikää, vaan toivot viisautta ja taitoa osataksesi hallita kansaani, jonka kuninkaaksi olen sinut asettanut, niin minä annan sinulle viisautta ja taitoa, ja lisäksi annan sinulle rikkautta, omaisuutta ja kunniaa enemmän kuin kenelläkään kuninkaalla on ollut ennen sinua tai tulee olemaan sinun jälkeesi.”

Jes. 40:12–17

Jesajan kirjasta, luvusta 40

Kuka mittasi kourallaan meren vedet,
kuka kämmenensä leveydellä taivaat?
Kenen mittakuppiin mahtui kaikki maan tomu,
kenen vaaka punnitsi vuoret ja kukkulat?
Kuka on ohjannut Herran henkeä,
kuka neuvonut ja opettanut häntä?
Kenen kanssa hän on neuvotellut,
kuka on antanut hänelle ohjeita?
Kuka on johtanut hänet oikeuden poluille
ja opettanut häntä,
kuka osoittanut hänelle viisauden tien?
Ovathan kaikki kansat kuin pisara ammennusastiassa,
kuin tomuhiukkanen vaa’assa.
Meren saaret painavat hiekkajyvän verran.
Libanonin metsät eivät riittäisi uhritulen polttopuiksi
eivätkä kaikki sen eläimet Herralle uhriksi.
Hänen edessään maailman kansat eivät ole mitään,
ne ovat hänelle pelkkää tyhjää.

Jes. 43:16–19, 21

Jesajan kirjasta, luvusta 43

Näin sanoo Herra,
hän, joka avasi mereen tien,
valtatien suurten vetten keskelle,
hän, joka päästi liikkeelle vaunut ja hevoset,
väkevien soturien joukon
- syvyydessä he nyt makaavat, eivät enää nouse,
kuin sammuva lampun liekki he hävisivät -
näin hän sanoo:
- Älkää enää menneitä muistelko,
älkää muinaisia miettikö!
Katso: minä luon uutta.
Nyt se puhkeaa esiin - ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan
ja joet kuivuuden keskelle.
Kansa, jonka olen luonut itseäni varten,
on ylistävä minua.

Ef. 6:10–18

Kirjeestä efesolaisille, luvusta 6

Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.
    Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin.

Päivän rukoukset

1

Suuri Jumalamme.
Kiitämme sinua isänmaasta,
kiitämme vapaudesta ja itsenäisyydestä.
Kiitos myös siitä,
että pyhä sanasi on jo kauan
vaikuttanut keskellämme.
Auta meitä säilyttämään
kestävät ja muuttumattomat arvot,
sanasi ohjeet
ja usko Poikaasi Jeesukseen Kristukseen.
Tätä rukoilemme hänen nimessään.

2

Kaikkivaltias Jumala, kansojen hallitsija.
Tänään kiitämme sinua tästä hyvästä maasta,
jonka olet meille antanut.
Kiitos armosta, jolla olet johdattanut kansamme
monien vaikeuksien ja taistelujen läpi tähän päivään.
Anna meille intoa ja kestävyyttä
pitää huolta toisistamme
ja taitoa toimia yhdessä.
Ohjaa meitä sanallasi,
niin että pysyisimme tahtosi tiellä
ja pääsisimme perille
taivaalliseen isänmaahamme.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Herra Jumala, taivaallinen Isä.
Me kiitämme sinua isänmaasta
ja meille uskotuista tehtävistä.
Anna keskuuteemme rauha ja sopu,
ja auta meitä pyrkimään kaikessa
totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.
Siunaa kaikkia niitä,
jotka kantavat vastuuta yhteisistä asioistamme.
Kiinnitä sydämemme taivaalliseen isänmaahan
ja anna meidän voittaa katoamaton perintöosa.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

4

Kaikkivaltias, ikuinen Jumala.
Sinä olet asettanut meidät viljelemään
ja varjelemaan tätä kaunista maata.
Auta meitä käyttämään oikein lahjojasi,
niin että voisimme nauttia
yhdessä tulevien sukupolvien kanssa
puhtaasta maasta, vedestä ja ilmasta.
Täytä meidät rauhan, yksimielisyyden ja rakkauden hengellä.
Varjele kateudelta, katkeruudelta ja vihalta.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.