Helluntaiaatto

Helluntaijakso, helluntaiaika

Laajasalon kirkon alttari

Liturginen väri: punainen

Neljä alttarikynttilää

Tule, Pyhä Henki

Helluntain ajankohta määräytyy Apostolien teoissa (Ap. t. 2) kuvatusta Pyhän Hengen vuodattamisesta, joka tapahtui Kristuksen ylösnousemuksen jälkeisenä juutalaisten helluntaina. Juutalaiset viettävät helluntaijuhlaansa 50. päivänä pääsiäisestä. Juhlan suomenkielinen nimi on saatu ruotsin kielen ilmauksesta helig dag (= pyhä päivä). Monissa kielissä juhlan nimi pohjautuu kreikan sanaan pentekoste (= viideskymmenes).

Juutalaisten helluntai oli sadonkorjuun ja 100-luvulta jKr. myös lain saamisen juhla. Kristillisessä helluntaissa tulivat keskeisiksi aiheiksi Pyhän Hengen saaminen ja Hengen toiminta sekä alkuseurakunnan ja koko Kristuksen kirkon synty. Helluntaina toimitettiin ensimmäiset kristilliset kasteet. Varhaisessa kirkossa helluntai oli pääsiäisen ohella toinen vuoden kastepäivistä.

Helluntaiaattoon huipentuu helatorstaista alkava Pyhän Hengen odottaminen. Sen iltaan sopii juhlaan valmistava iltajumalanpalvelus tai iltarukous (vesper).

Helluntain raamatuntekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana. Hänet on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Tässä Hengessä Kristus on kirkossaan jatkuvasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman kaikki kristityt Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon. Näin helluntain sanoma merkitsee vastakohtaa sille hajaannukselle, mikä on kuvattu kertomuksessa Babylonin tornista.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Minä annan teille uuden sydämen
ja teidän sisimpäänne uuden hengen.

Hes. 36:26

Psalmi:

Minä tahdon aina ylistää Herraa,
lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!
  Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi.
  Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat.
Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa,
kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään!
  Katsokaa, nähkää omin silmin! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä!
  Onnellinen se, joka turvaa häneen.
Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä!
Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät.
  Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää,
  mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin.

Ps. 34:2–4, 9–11

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

TAI

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä,
iäti kestää hänen armonsa.
  Näin sanokoot ne, jotka Herra on pelastanut,
  jotka hän on tuonut ahdingosta vapauteen.
Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään,
ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt!
  Uhratkoot kiitosuhreja,
  kertokoot riemuiten hänen teoistaan!

Ps. 107: 1–2, 21–22

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat!
Ylistäkää häntä, kansakunnat! Halleluja!

Ps. 117:1

Jes. 59:20–21

Jesajan kirjasta, luvusta 59

Siioniin Herra tulee vapauttajana,Jaakobin jälkeläisten luo lunastajana,kun he luopuvat rikkomuksistaan,sanoo Herra.
    Herra sanoo heille: ”Tämä on minun lupaukseni: ei väisty minun henkeni sinun yltäsi eikä katoa minun sanani, jonka olen suuhusi antanut, ei sinun suustasi, ei jälkeläistesi eikä sinun jälkeläistesi jälkeläisten suusta”, sanoo Herra, ”ei nyt eikä milloinkaan.”

Ap. t. 19:1–6

Apostolien teoista, luvusta 19

Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä. ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” ”Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä”, nämä vastasivat. ”Millä kasteella teidät sitten on kastettu?” kysyi Paavali. He vastasivat: ”Johanneksen kasteella.” Silloin Paavali sanoi: ”Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen.” Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.

Joh. 14:8–17

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 14

Filippus sanoi Jeesukselle: ”Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä.”
    Jeesus vastasi:
    ”Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.
    Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.
    Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.”

Päivän rukoukset

1

Herra Jumala,
joka helluntaina annoit opetuslapsillesi Pyhän Hengen,
anna meidänkin päästä osallisiksi tästä lahjasta.
Me ikävöimme Hengen vuodattamista kansallesi.
Lähetä Pyhä Henkesi, lahjoita meille usko ja rakkaus.
Tätä pyydämme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.

2

Tule, Pyhä Henki.
Muuta pelko toivoksi,
epäusko ja epäluulo luottamukseksi,
heikkous voimaksi.
Tule sinnekin, missä pahuuden vallat vaikuttavat.
Tule ja siunaa helluntaimme,
tee siitä ilon ja rakkauden juhla.

3

Taivaallinen Isä,
sinä tiedät, mitä kansasi tarvitsee.
Lähetä Pyhä Henkesi keskelle
epävarmuuttamme ja ahdistustamme.
Vahvista Hengelläsi heikot,
paranna sairaat, lohduta murheelliset.
Anna toivonsa menettäneille uusi toivo.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

4

Rakas Vapahtaja.
Sinä et jättänyt omiasi orvoiksi,
vaan elät seurakuntasi keskellä.
Me kiitämme sinua Totuuden Hengestä,
joka on puolustajamme,
kun koettelemukset ja ahdistukset kohtaavat meitä.
Vahvista meitä Hengelläsi todistamaan sinusta silloinkin,
kun maailma yrittää tehdä turhaksi sanasi ja armosi.
Kiitos siitä, että sinä voit rakkaudellasi
kukistaa kaiken vastarinnan ja avata tien yhteyteesi.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

5

Armon ja lohdutuksen Jumala.
Sydämemme janoaa sinun Henkeäsi
kuin kuivuuteen nääntyvä maa vettä.
Lähetä virvoittava sateesi,
tee meidät eläviksi,
auta uuteen alkuun.
Odotamme ja ikävöimme ihmettäsi,
kosketustasi,
joka muuttaa tyhjyytemme ja uupumuksemme
yltäkylläiseksi elämäksi.
Vastaa kaipaukseemme
ja anna taivaallisen ilosi vallata meidät.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.