6. sunnuntai pääsiäisestä (Exaudi)

Pääsiäisjakso, pääsiäisaika

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen

Neljä alttarikynttilää

Pyhän Hengen odotus

Sunnuntain latinalainen nimi exaudi (= kuule, Herra) on päivän antifonin alusta (Ps. 27:7). Seurakunta odottaa rukoillen Pyhän Hengen lahjaa.

Ennen taivaaseenastumistaan Kristus lupasi omilleen Pyhän Hengen ja kehotti heitä odottamaan tämän lupauksen täyttymistä. Kristuksen lupaama Pyhä Henki luo yhteyden taivaaseen astuneen Herran ja opetuslasten (seurakunnan) välille, karkottaa pelon ja tekee kristityt osallisiksi Kristuksesta ja hänen lahjoittamastaan pelastuksesta. Pyhä Henki vakuuttaa kristityille, että he ovat Jumalan lapsia ja saavat Jeesuksen tavoin kutsua Jumalaa nimellä Abba, Isä.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Herra, kuule, kun huudan sinua!
Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni.

Ps. 27:7

Psalmi:

Herra on minun valoni ja apuni,
ketä minä pelkäisin?
  Herra on minun elämäni turva,
  ketä siis säikkyisin?
Kun vainoojat käyvät minua kohti iskeäkseen hampaansa minuun,
he itse kaatuvat, vihamieheni ja vastustajani suistuvat maahan.
  Vaikka sotajoukko saartaisi minut,
  sydämeni ei pelkäisi,
vaikka minua vastaan nousisi sota,
ei minulla olisi mitään hätää.
  Herra, kuule, kun huudan sinua!
  Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni.
Sydämeni muistaa sinun sanasi:
”Etsikää minun kasvojani.”
  Herra, minä tahdon etsiä sinua,
  älä kätke minulta kasvojasi!
Älä vihastu, älä torju palvelijaasi,
sinä olet aina ollut minun apuni.
  Älä nytkään jätä minua, älä hylkää,
  sinä Jumalani, sinä auttajani!

Ps. 27:1–3, 7–9

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Kun Totuuden Henki tulee,
hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.

Joh. 16:13

Jes. 44:1–5

Jesajan kirjasta, luvusta 44

Ja nyt Jaakob, minun palvelijani, kuule,
kuule, Israel, sinä jonka olen valinnut!
Näin sanoo Herra, joka sinut loi
ja jo kohdussa sinut muovasi,
hän, joka auttaa sinua:
- Älä pelkää, palvelijani Jaakob,
sinä Jesurun, jonka olen valinnut.
Minä annan vesien virrata janoavalle,
purojen kuivaan maahan.
Minä vuodatan henkeni lapsiisi
ja siunaukseni vesoillesi,
ja he versovat kuin kaislikko,
kuin pajut purojen varsilla.
Niin yksi sanoo: ”Minä kuulun Herralle”,
toinen taas kutsuu itseään Jaakobin nimellä,
kolmas kirjoittaa käteensä: ”Herran oma”,
ja ottaa kunnianimekseen Israelin nimen.

Room. 8:12–17

Kirjeestä roomalaisille, luvusta 8

Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: ”Abba! Isä!” Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

Joh. 15:26–16:4

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvuista 15 ja 16

Jeesus sanoi:
    ”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti.
    Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille.”

Päivän rukoukset

1

Pyhä, kaikkivaltias Jumala.
Sinä olet heikoissa väkevä.
Tyhjennä meidät omasta voimastamme
ja täytä meidät Hengelläsi.
Toteuta tahtosi elämässämme,
anna valtakuntasi tavoittaa kaikki kansat.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2

Voiman ja lohdutuksen Jumala.
Tulemme luoksesi väsyneinä ja uutta elämää janoavina.
Täytä meidät Henkesi voimalla,
niin että meistä tulee pieniä
ja sinä yksin olet suuri.
Tulkoon sinun valtakuntasi,
tapahtukoon sinun tahtosi.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Kaikkivaltias Herra Jeesus Kristus,
joka istut Isän oikealla puolella ja olet kaiken Herra.
Me rukoilemme sinua:
Lähetä meille Pyhä Henkesi.
Anna kirkollesi uskollisia palvelijoita,
valvo itse sanasi kylvöä.
Varjele valtakuntaasi maan päällä.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

4

Pyhä Jumala,
sinä annat raikkaan veden virrata
ja ylläpitää kaikkea elämää,
sinä lähetät tuulet uudistamaan maata.
Virvoita myös meidän sisäistä ihmistämme.
Suo Pyhän Henkesi,
Jeesuksen lupaaman auttajan,
olla joka päivä luonamme,
niin että näemme huolenpitosi meistä
ja opimme ymmärtämään sinun tahtosi.
Abba, Isä.
Tapahtukoon näin
Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.