6. sunnuntai loppiaisesta

Joulujakso, loppiaisaika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Uskon kestävyys ahdingoissa

Jeesuksen opetuksen ja apostolien todistuksen mukaan ihmiskuntaa kohtaavat lopunaikoina vaikeat koettelemukset. Niiden ulkoisia tunnusmerkkejä ovat luonnonmullistukset, sodat, levottomuudet ja vainot. Lisäksi kristikuntaa hajottaa voimistuva eksytys.

Kristukseen sitoutuneelle uskovalle ajan synkät merkit ovat kuitenkin kuin synnytystuskia, joita seuraa Jumalan valtakunnan lopullinen voitto. Siksi hän ahdingon aikoinakin säilyttää luottamuksensa Raamatun lupauksiin. Kestävyyttä lopunajan ahdingoissa rukoilemme myös Isä meidän -rukouksen viimeisessä pyynnössä ”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta”.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa,
kääntyy parhaakseni.
Sinä pelastat minut kuoleman kuilusta.

Jes. 38:17

Psalmi:

Herra, sinä olet ollut maatasi kohtaan hyvä.
Sinä käänsit Jaakobin suvun kohtalon,
  sinä annoit anteeksi kansasi synnit,
  pyyhit pois kaikki sen rikkomukset.
Sinä taltutit suuttumuksesi,
sammutit vihasi hehkun.
  Käänny jälleen puoleemme, Jumala, pelastajamme,
  älä enää ole meille vihoissasi!
Kestääkö sinun vihasi iäti,
jatkuuko se polvesta polveen?
  Kunpa jälleen kääntyisit puoleemme ja virvoittaisit meidät,
  niin kansasi saisi iloita sinusta.
Herra, osoita, että olet uskollinen,
pelasta meidät!

Ps. 85:2–8

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Joka kestää loppuun asti, pelastuu.

Matt. 24:13

Aam. 5:16–20

Aamoksen kirjasta, luvusta 5

Sen tähden Herra Jumala Sebaot sanoo näin:
- Kaikilta toreilta kuuluu valitus,
kaikilta kujilta vaikerrus.
Talonpoikia kutsutaan surujuhliin
ja valittajaisiin itkuvirren taitajia,
ja viinitarhoistakin kuuluu valitus,
kun minä kuljen teidän keskitsenne,
sanoo Herra.
    Voi teitä, jotka hartaasti odotatte Herran päivää!
Mitä iloa teille on Herran päivästä?
Se tuo pimeyden, ei valoa.
Käy kuin miehen,
joka pakeni leijonaa
mutta kohtasi karhun -
kun hän pääsi kotiin
ja nojasi kädellä seinään,
käteen puri käärme.
Eikö Herran päivä siis ole pimeä eikä valoisa,
pilkkopimeä, ilman valon häivää?

1. Tess. 4:13–18

Ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille, luvusta 4

Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.

TAI

2. Tess. 2:1–12

Toisesta kirjeestä tessalonikalaisille, luvusta 2

Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, ettette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten Hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta kun hänen hetkensä koittaa.
    Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden.

Matt. 24:1–14

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 24

Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Näettekö kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.”
    Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: ”Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?”
    Jeesus vastasi:
    ”Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä olen Messias', ja eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.
    Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.”

TAI

Matt. 24:15–27

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 24

Jeesus sanoi:
    ”Kun näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut - huomatkoon lukija tämän! - silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan, eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! Rukoilkaa, ettette joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sapattina. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.
    Jos joku silloin sanoo teille: 'Täällä on Messias', tai: 'Messias on tuolla', älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut.
    Jos siis teille sanotaan: 'Hän on tuolla autiomaassa', älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: 'Hän on sisällä talossa', älkää uskoko sitä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.”

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias Isä.
Sinun käsissäsi on ajan alku ja päätös.
Emme ymmärrä kaikkea, mitä aikojen lopussa tapahtuu.
Sinä annat sille kuitenkin merkityksen.
Anna meille mullistusten ja muutosten keskellä
luja luottamus johdatukseesi.
Älä anna meidän sulkea silmiämme ajan merkeiltä.
Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2

Pyhä, kaikkivaltias Jumala.
Sinä loit elämän ja viet kaiken päätökseen.
Me näemme ahdingon kasvavan,
ja epävarmuus ahdistaa meitä.
Anna meidän muistaa,
että vaivamme kestää vain hetken.
Anna meille viisautta nähdä oikein lopunaikojen merkit
ja anna kestävyyttä ahdinkojen keskellä.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.

3

Herramme Jeesus Kristus.
Monen ihmisen taivas ja maa ovat jo järkkyneet.
Unelmat paremmasta ovat sortuneet.
Me heikot ja sokeat hapuilemme.
Tahtoisimme tuntea sinussa toivomme lähteen.
Tule oppaaksemme.
Osoita voimasi,
sinä heikoissa väkevä Herramme ja Vapahtajamme.