24. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Kahden valtakunnan kansalaisena

Kristityn oikea isänmaa on taivaassa. Kuitenkin hän on samalla maallisen yhteiskunnan jäsen ja vastuussa siitä. Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan elämänjärjestykseen, joka suojelee ja palvelee ihmiselämää. Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanteita, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun omantunnon ääntä.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

Jer. 29:11

Psalmi:

Me kiitämme sinua, Jumala,
me kiitämme sinua ja huudamme avuksi nimeäsi,
me kerromme sinun ihmeellisistä teoistasi.
  – Minä, Herra, asetan määräajan
  ja tuomitsen oikeudenmukaisesti.
Maa järkkyy, sen kansat järkkyvät,
mutta minun pylvääni pitävät maan paikoillaan.
  – Mahtailijoille minä sanon: ”Älkää mahtailko!”
  ja jumalattomille: ”Älkää ylvästelkö!
Älkää korottako itseänne,
älkää puhuko röyhkeästi ja uhmaillen.”
  Ei idästä, ei lännestä eikä autiomaastakaan tule ketään,
  joka heidät korottaisi.
Kun Jumala käy tuomitsemaan,
hän korottaa ja hän alentaa.
  Minä ylistän iäti Herraa,
  laulan kiitosta Jaakobin Jumalalle.
Hän murtaa jumalattomien mahdin,
mutta vanhurskas kohoaa kunniaan.

Ps. 75:2–8, 10–11

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Herra vahvistaa sinun porttiesi salvat,
hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi.

Ps. 147:13

1. Aik. 29:10–12

Ensimmäisestä aikakirjasta, luvusta 29

Daavid ylisti kansan edessä Herraa:
    ”Ylistetty olet sinä, Herra, isämme Israelin Jumala, aina ja ikuisesti! Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla. Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot.”

TAI

Jer. 27:4–7

Jeremian kirjasta, luvusta 27

Jeremialle tuli tämä Herran sana:
    ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Suurella voimallani ja väkevällä kädelläni minä olen luonut sekä maan että ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat. Minulla on valta antaa ne kenelle hyväksi näen. Nyt minä annan teidän maanne palvelijalleni Nebukadnessarille, Babylonian kuninkaalle. Vieläpä villieläimet minä panen häntä palvelemaan. Kaikki kansat palvelevat häntä, hänen poikaansa ja pojanpoikaansa, kunnes hänenkin maalleen tulee aika joutua muiden kansojen ja mahtavien kuninkaiden palvelijaksi.”

Fil. 3:17–4:1

Kirjeestä filippiläisille, luvuista 3 ja 4

Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme. Olenhan usein sanonut teille ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita. Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken.
    Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät!

TAI

Ap. t. 4:18–21

Apostolien teoista, luvusta 4

Neuvoston jäsenet kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille: ”Onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet.” Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat heitä entistä ankarammin, mutta päästivät heidät sitten vapaaksi kansan tähden. He katsoivat mahdottomaksi rangaista miehiä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa sen johdosta, mitä oli tapahtunut.

Matt. 22:15–22

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 22

Fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat: ”Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?” Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: ”Te teeskentelijät! Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne.” He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä: ”Kenen kuva ja nimi siinä on?” ”Keisarin”, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.” Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois.

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan Herra.
Sinä olet antanut meille maallisen esivallan
turvaamaan järjestystä ja hoitamaan yhteisiä asioita.
Muistuta meitä siitä,
että se on tehtävissään sinun palvelijasi.
Auta meitä noudattamaan lakia ja oikeutta.
Sido omatuntomme sanaasi, niin että sinun tahtosi
olisi kaikissa tilanteissa ylimpänä lakinamme.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Rakas taivaallinen Isä.
Me kiitämme sinua siitä,
että olet tehnyt meistä taivaan kansalaisia
ja kirjoittanut lakisi sydämiimme.
Anna sen ohjata meitä niin,
ettei mikään elämämme alue jäisi pimentoon,
valheen ja vääryyden sitomaksi.
Varjele meitä käyttämästä asemaamme
toisten alistamiseen tai nöyryyttämiseen.
Ohjaa totuudellasi ja rakkaudellasi
kaikkea vallankäyttöä,
ja auta meitä toimimaan yhteisissä asioissa
lähimmäistemme ja koko yhteiskunnan parhaaksi.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Pyhä Jumala.
Esivalta on sinulta,
ja sinulle vallankäyttäjätkin ovat vastuussa.
Auta heitä toimimaan parhaaksemme,
niin että lain suoja ja oikeudenmukaisuus
tekisivät elämämme turvalliseksi.
Auta meitä olemaan esivallalle kuuliaisia
kaikessa, mikä ei ole sanaasi vastaan.
Me ylistämme sinua rakkaudestasi,
siitä että olet luonut meidät kuvaksesi
ja tarkoittanut elämään yhteydessäsi.
Opeta meitä noudattamaan tahtoasi
ja toteuttamaan rakkautta ja totuutta
kaikissa tehtävissä, jotka olet meille uskonut.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.