23. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Antakaa toisillenne anteeksi

Tämän sunnuntain sisältönä ovat anteeksiantamus ja siitä avautuva keskinäinen rakkaus. Koko elämämme perustuu anteeksiantoon, jonka saamme Kristuksen ristinkuoleman ansiosta. Se velvoittaa meidät kohtaamaan lähimmäisemme ystävällisesti, lempeästi ja anteeksiantavasti. Tällainen asenne tekee mahdolliseksi sen, että Jumalan moninaiset lahjat pääsevät vaikuttamaan kaikessa rikkaudessaan.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Viha ajaa ihmiset toisiaan vastaan,
rakkaus peittää paljotkin rikkomukset.

Sananl. 10:12

Psalmi:

Minä riemuitsen sinun sanoistasi
niin kuin riemuitaan suuresta saaliista.
  Valhetta minä vihaan ja kammoksun,
  sinun lakiasi minä rakastan.
Seitsemästi päivässä minä sinua ylistän
vanhurskaista päätöksistäsi.
  Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa,
  mikään ei horjuta heitä.
Herra, minä luotan siihen, että sinä pelastat minut.
Minä teen sinun käskyjesi mukaan.
  Minä pysyn uskollisesti sinun liitossasi,
  se on minulle ylen rakas.
Minä noudatan sinun liittosi säädöksiä – 
missä kuljenkin, olen sinun edessäsi.

Ps. 119:162–168

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Miten hyvä ja kaunis onkaan
veljesten yhteinen, sopuisa elämä!

Ps. 133:1

1. Moos. 50:15–21

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 50

Joosefin veljet alkoivat isänsä kuoltua pelätä ja sanoivat toisilleen: ”Entäpä jos Joosef nyt kääntyy meitä vastaan ja sittenkin kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme?” Ja he lähettivät Joosefille sanan: ”Ennen kuolemaansa isämme käski meitä sanomaan sinulle näin: ’Anna veljillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa. Armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet sinulle pahaa.’ Anna siis meille nyt anteeksi meidän rikoksemme. Mehän palvelemme samaa Jumalaa kuin isäsi.” Kuullessaan heidän sanansa Joosef puhkesi itkuun.
    Sitten veljet tulivat, lankesivat hänen eteensä ja sanoivat: ”Me rupeamme vaikka sinun orjiksesi!” Mutta Joosef sanoi heille: ”Älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää olko peloissanne. Minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne.” Näin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi.

Ef. 4:25–32

Kirjeestä efesolaisille, luvusta 4

Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.

Matt. 18:23–35

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 18

Jeesus sanoi:
    ”Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.’ Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi.
    Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ Mies heittäytyi maahan ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.’ Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa.
    Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan.
    Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.”

Päivän rukoukset

1

Taivaallinen Isä,
sinun rakkautesi on suurempi
kaikkea pahaa,
sinun kärsivällisyytesi pitkämielisempi
kaikkea vihaa,
sinun armahtavaisuutesi vahvempi
sydäntemme kovuutta.
Me rukoilemme sinua:
Muuta ja uudista meidät,
että rakastaisimme toisiamme
niin kuin sinä rakastat meitä,
antaisimme toisillemme anteeksi
niin kuin sinä annat anteeksi meille.
Anna sovituksen voiman muuttaa kärsivä maailma.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2

Laupias Jumala.
Me kiitämme sinua kaikesta sydämestämme siitä,
että olet pyyhkinyt pois syntiemme tuoman syyllisyyden
ja yhä uudelleen lahjoitat meille armosi.
Täytä meidät rakkaudellasi,
että olisimme valmiit antamaan anteeksi toisille
niin kuin sinä olet antanut meille.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

3

Jumala, taivaallinen Isämme.
Sinä tahdot,
että antaisimme toisillemme anteeksi täydestä sydämestä,
mutta me asetamme ehtoja.
Sanamme antavat anteeksi,
mutta sydämemme muistaa kärsimänsä pahan.
Armahda meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.

4

Rakas taivaallinen Isämme.
Me olemme saaneet paljon anteeksi.
Auta meitä muistamaan,
että rakkautesi on lahjaa,
jota emme ole mitenkään voineet ansaita.
Tiedät, miten helposti näemme virheitä toisissa ihmisissä.
Auta meitä ymmärtämään,
että sinä rakastat jokaista ihmistä
samanlaisella rakkaudella kuin olet rakastanut meitä.
Anna meille ymmärtäväinen ja anteeksiantava mieli.
Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden.