19. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Rakkauden kaksoiskäsky

Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi,
olla sydämestäni sille kuuliainen.

Ps. 119:34

Psalmi:

Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta,
ne, jotka seuraavat Herran lakia.
  Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa
  ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan,
ne, jotka eivät tee vääryyttä
vaan kulkevat hänen teitään.
  Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettaviksi.
  Kunpa kulkuni olisi vakaa,
  kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi!
Kun pidän käskysi silmieni edessä,
en joudu häpeään.
  Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua,
  kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.
Minä noudatan sinun käskyjäsi –
älä koskaan minua hylkää!

Ps. 119:1–8

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Sinun liittosi on ihmeellinen,
siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä.

Ps. 119:129

5. Moos. 6:4–9

Viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 6

Kuule, Israel! Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi. Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin.

1. Kor. 1:4–9

Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille, luvusta 1

Minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaani siitä armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen yhteydessään te olette saaneet kaikkea rikkautta, niin tietoa kuin puhetaitoakin. Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin, ja teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Jumala on myös vahvistava teitä loppuun saakka, niin ettei teissä ole moitteen sijaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä. Jumala on kutsunut teidät Poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan.

Matt. 22:34–40

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 22

Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: ”Opettaja, mikä on lain suurin käsky?” Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Päivän rukoukset

1

Rakas taivaallinen Isä,
sinä olet antanut meille pyhät käskysi
elämän omaksi laiksi.
Ilman apuasi emme kuitenkaan taivu tahtoosi
eikä meistä ole täyttämään rakkautesi lakia.
Pyydämme Pyhää Henkeäsi oppaaksi,
että rakastaisimme sinua yli kaiken
ja löytäisimme tien lähimmäisen luo.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Vapahtajamme Jeesus Kristus.
Sinä sovitit syntimme,
jotta vapautuisimme syyllisyydestä
ja saisimme voiman elää.
Rukoilemme sinua:
Kiinnitä meidät lujasti itseesi.
Täytä meidät läsnäolollasi,
ettei turmeltunut luontomme hallitsisi meitä,
vaan eläisimme Henkesi johtamina.
Kuule meitä, Herra Jeesus, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

3

Taivaallinen Isämme.
Vaivumme usein epäuskoon ja toivottomuuteen,
kun näemme pyhän lakisi valossa
syntisyytemme ja heikkoutemme.
Anna meille luottamus siihen,
että olemme rakkaita lapsiasi silloinkin,
kun meitä uhkaa kiusaus tuomita itsemme.
Kiitos, että sinä annat meille elävän toivon,
armon ja anteeksiantamuksen.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.