Sunnuntai 9.4.2023

2. vuosikerta

Pääsiäispäivä

Pääsiäisjakso, pääsiäisaika

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen

Kuusi alttarikynttilää

Kristus on ylösnoussut!

Pääsiäispäivänä riemu kaikuu seurakunnassa: Kristus on ylösnoussut! Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon ydin ja perusta. Enkelin viesti saavuttaa tyhjän haudan edessä seisovat opetuslapset. Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Hän on voittanut kuoleman, synnin ja kadotuksen vallan. Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus on Jumalan Poika.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Tämän päivän on Herra tehnyt,
iloitkaa ja riemuitkaa siitä!

Ps. 118:24

Psalmi:

Kuulkaa, miten voitonhuuto kajahtaa,
riemu raikuu pelastettujen majoilta:
  Herran käsi on voimallinen! Herran käsi on meidän yllämme.
  Herran käsi on voimallinen!
Minä en kuole, vaan elän
ja kerron Herran teoista.
  Hän kyllä kuritti minua
  mutta ei antanut kuoleman valtaan.
Avatkaa minulle vanhurskauden portit!
Niistä käyn sisään kiittämään Herraa.
  Tämä on Herran portti,
  josta vanhurskaat saavat käydä.
Minä kiitän sinua siitä, että kuulit minua
ja pelastit minut.
  Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,
  on nyt kulmakivi.
Herra tämän teki,
Herra teki ihmeen silmiemme edessä.
  (Tämän päivän on Herra tehnyt,
  iloitkaa ja riemuitkaa siitä!)

Ps. 118:15–23 (24)

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Kuolema on nielty ja voitto saatu.
(Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!)

1. Kor. 15:54 (57)

Hoos. 6:1–3

Hoosean kirjasta, luvusta 6

Tulkaa, palatkaamme Herran luo!
Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa,
hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat.
Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät,
kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös,
ja niin me saamme elää ja palvella häntä.
Ottakaamme opiksemme,
pyrkikäämme tuntemaan Herra!
Hän tulee, se on varmaa
kuin aamun koitto.
Hän tulee kuin sade,
kuin kevätsade, joka kastelee maan.

TAI

Hes. 37:1–14

Hesekielin kirjasta, luvusta 37

Herran käsi tarttui minuun, ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleitten luita. Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse, ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia.
    Herra sanoi minulle: ”Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?” Minä vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.” Hän sanoi: ”Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana! Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla, ja minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra.”
    Minä puhuin saamani käskyn mukaan, ja minun vielä puhuessani alkoi kuulua kovaa kalinaa, kun luut lähenivät toisiaan ja liittyivät yhteen nivel niveleltä. Minä näin, että niiden päälle kasvoi jänteet ja liha ja että nämä saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niissä ei ollut.
    Herra sanoi minulle: ”Ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille: Näin sanoo Herra Jumala: Tule, henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin, niin että ne heräävät eloon.” Minä puhuin niin kuin Herra minua käski, ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta, ja siinä oli luvuton ihmisjoukko.
    Herra sanoi minulle: ”Ihminen, nämä luut ovat Israelin kansa. Kaikki israelilaiset sanovat: ’Luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, me olemme hukassa.’ Sen tähden julista heille: Näin sanoo Herra Jumala: Minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Te tiedätte silloin, että minä olen Herra, kun minä aukaisen hautanne ja päästän teidät, kansani, haudoistanne. Minä panen teihin henkeni, niin että te heräätte eloon, ja vien teidät maahanne. Silloin te tiedätte, että minä, Herra, teen sen minkä olen luvannut tehdä. Näin sanoo Herra.”

1. Kor. 15:12–22

Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille, luvusta 15

Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen - mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.
    Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi.

Joh. 20:1–10

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 20

Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: ”Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu.” Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle.
    Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista.
    Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa.

Mikäli pääsiäisyönä ei ole vietetty jumalanpalvelusta, voi evankeliumitekstinä vaihtoehtoisesti olla Mark. 16:1–8.

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias Jumala.
Sinä olet Poikasi riemullisella ylösnousemisella
kukistanut kuoleman
ja avannut meille tien ikuiseen elämään.
Auta meitä turvautumaan
hänen kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa
tuomaan pelastukseen.
Kunnia ja kirkkaus, voima ja valta sinulle,
joka yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa
elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen.

2

Suuri Jumalamme ja Isämme,
sinä annoit Poikasi Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa
koittaa uuden luomisen aamun.
Herran päivä on tullut,
pelastuksen lähde auennut.
Pyhässä kasteessa olet liittänyt meidätkin
Kristuksen voittosaattoon.
Ylistämme sinua tänä pääsiäisaamuna
ja iloitsemme pelastuksen lahjasta.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

3

Ylösnoussut Kristus,
alussa sinä olit kirkkaana Sanana Jumalan luona
ja kaikki luotiin sinun kauttasi.
Maailma sai valon ja elämän.
Lankeemus toi tänne kuoleman varjon,
mutta sinä voitit kuoleman.
Pääsiäisaamu säteilee kirkkauttasi.
Kukista synti ja kuolema sydämistämme,
sytytä meihin pääsiäisen valo.
Anna meissä puhjeta esiin uskon, toivon ja rakkauden ihmeen.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

4

Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä.
Me kiitämme sinua siitä,
että muutit mustan yön autuaaksi aamuruskoksi.
Sinä herätit ennen auringonnousua kuolleista
hautaanlasketun Jeesuksen, veljemme.
Sinä teit ihmisen kuoleman hetkestä
hänen taivaallisen syntymäpäivänsä.
Se minkä itkien kätkemme hautaan,
on nouseva maasta ja laulava ikuisesti kiitostasi.
Ylistämme sinua, joka yhdessä Pojan ja Pyhän Hengen kanssa
elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen.

5

Elävä Jumala,
sinä veit profeettasi keskelle laaksoa,
joka oli täynnä kuolleitten luita.
Sinä teit uuden luomisen ihmeen: herätit eloon kuivuneet luut.
Näin annoit
toivottomuuden hautaan vaipuneelle kansallesi lupauksen,
että viet sen maanpakolaisuudesta takaisin omaan maahan.
Kiitos siitä, että tänäänkin saamme luottaa
sinun mahdollisuuksiisi ja ihmeisiisi
toivottomuuden ja kuoleman keskellä.
Luo Hengelläsi elämää ja toivoa kaikissa,
jotka tuntevat olevansa hukassa, hengettömiä ja riisuttuja.
Anna valosi loistaa kaikille kuoleman kentille.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

6

Jeesus Kristus,
meidän Herramme ja Vapahtajamme.
Seurasimme tietäsi Getsemanen puutarhasta Golgatan ristille.
Sinä jäit yksin.
Kaikkein lähimmätkin ystäväsi väsyivät tukemaan sinua.
Kiitos, että olit uskollinen.
Kiitos, että annoit henkesi meidän vuoksemme.
Tänä ihmeellisenä aamuna mekin iloitsemme
yhdessä opetuslasten ja kaikkien ystäviesi kanssa.
Hauta on tyhjä!
Kuolema ei voinut pitää sinua vallassaan.
Ylistämme sinua, joka elät nyt ja aina.

7

Rakas taivaallinen Isämme.
Kiitämme sinua pääsiäisaamun salaisuudesta.
Ihme on tapahtunut.
Jeesuksen hauta on tyhjä.
Se mitä on tapahtunut, on niin suurta,
että meidän on vaikea sitä ymmärtää.
Ylistämme voimaasi ja rakkauttasi,
joka on kuolemaakin suurempi.
Täytä meidät kaikki
pääsiäisaamun toivolla ja ilolla.
Ole ylistetty ikuisesti.

8

Vapahtajamme Jeesus.
Pitkäperjantai on ohi.
Kiitos, että johdatit meidät surusta pääsiäisaamun iloon.
Me emme ymmärrä kuolemaa.
Se tuntuu vieraalta ja pelottavalta.
Kiitos, että sinä nousit kuolleista.
Kiitos, että sinä elät
ja olet luvannut olla kanssamme joka päivä.
Kiitos, että eläessämme ja kuollessamme
saamme olla sinun sylissäsi.
Me ylistämme sinua nyt ja ikuisesti.