Sunnuntai 8.10.2023

2. vuosikerta

19. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Rakkauden kaksoiskäsky

Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi,
olla sydämestäni sille kuuliainen.

Ps. 119:34

Psalmi:

Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta,
ne, jotka seuraavat Herran lakia.
  Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa
  ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan,
ne, jotka eivät tee vääryyttä
vaan kulkevat hänen teitään.
  Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettaviksi.
  Kunpa kulkuni olisi vakaa,
  kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi!
Kun pidän käskysi silmieni edessä,
en joudu häpeään.
  Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua,
  kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.
Minä noudatan sinun käskyjäsi –
älä koskaan minua hylkää!

Ps. 119:1–8

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Sinun liittosi on ihmeellinen,
siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä.

Ps. 119:129

5. Moos. 10:12–13

Viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 10

Kuulkaa, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.

1. Joh. 2:15–17

Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 2

Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.

Mark. 12:28–34

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 12

Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.”
    Lainopettaja sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.” Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.”

Päivän rukoukset

1

Rakas taivaallinen Isä,
sinä olet antanut meille pyhät käskysi
elämän omaksi laiksi.
Ilman apuasi emme kuitenkaan taivu tahtoosi
eikä meistä ole täyttämään rakkautesi lakia.
Pyydämme Pyhää Henkeäsi oppaaksi,
että rakastaisimme sinua yli kaiken
ja löytäisimme tien lähimmäisen luo.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Vapahtajamme Jeesus Kristus.
Sinä sovitit syntimme,
jotta vapautuisimme syyllisyydestä
ja saisimme voiman elää.
Rukoilemme sinua:
Kiinnitä meidät lujasti itseesi.
Täytä meidät läsnäolollasi,
ettei turmeltunut luontomme hallitsisi meitä,
vaan eläisimme Henkesi johtamina.
Kuule meitä, Herra Jeesus, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

3

Taivaallinen Isämme.
Vaivumme usein epäuskoon ja toivottomuuteen,
kun näemme pyhän lakisi valossa
syntisyytemme ja heikkoutemme.
Anna meille luottamus siihen,
että olemme rakkaita lapsiasi silloinkin,
kun meitä uhkaa kiusaus tuomita itsemme.
Kiitos, että sinä annat meille elävän toivon,
armon ja anteeksiantamuksen.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.