Sunnuntai 5.11.2023

2. vuosikerta

23. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Antakaa toisillenne anteeksi

Tämän sunnuntain sisältönä ovat anteeksiantamus ja siitä avautuva keskinäinen rakkaus. Koko elämämme perustuu anteeksiantoon, jonka saamme Kristuksen ristinkuoleman ansiosta. Se velvoittaa meidät kohtaamaan lähimmäisemme ystävällisesti, lempeästi ja anteeksiantavasti. Tällainen asenne tekee mahdolliseksi sen, että Jumalan moninaiset lahjat pääsevät vaikuttamaan kaikessa rikkaudessaan.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Viha ajaa ihmiset toisiaan vastaan,
rakkaus peittää paljotkin rikkomukset.

Sananl. 10:12

Psalmi:

Minä riemuitsen sinun sanoistasi
niin kuin riemuitaan suuresta saaliista.
  Valhetta minä vihaan ja kammoksun,
  sinun lakiasi minä rakastan.
Seitsemästi päivässä minä sinua ylistän
vanhurskaista päätöksistäsi.
  Ne, jotka rakastavat sinun lakiasi, elävät rauhassa,
  mikään ei horjuta heitä.
Herra, minä luotan siihen, että sinä pelastat minut.
Minä teen sinun käskyjesi mukaan.
  Minä pysyn uskollisesti sinun liitossasi,
  se on minulle ylen rakas.
Minä noudatan sinun liittosi säädöksiä – 
missä kuljenkin, olen sinun edessäsi.

Ps. 119:162–168

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Miten hyvä ja kaunis onkaan
veljesten yhteinen, sopuisa elämä!

Ps. 133:1

1. Moos. 13:5–11, 14–16

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 13

Myös Lootilla, joka kulki Abramin mukana, oli lampaita, vuohia, nautakarjaa ja telttoja. Mutta laidunmaata ei ollut tarpeeksi, että he olisivat voineet pysyä yhdessä, sillä heillä oli runsaasti karjaa. Siksi Abramin ja Lootin karjapaimenten kesken syntyi riitaa. Siihen aikaan maassa asui kanaanilaisia ja perissiläisiä.
    Abram sanoi Lootille: ”Ei sovi, että meidän tai meidän karjapaimentemme välillä on riitaa, sillä me olemme sukulaisia ja veljiä keskenämme. Onhan koko maa avoinna sinun edessäsi. Eroa siis minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle.” Loot katsoi ympärilleen ja näki, että Jordanin alanko oli runsasvetistä seutua. Ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, se oli Soariin saakka kuin Herran puutarhaa, kuin Egyptin maata. Loot valitsi itselleen koko Jordanin alangon ja lähti kulkemaan itää kohden, ja näin he erosivat toisistaan.
    Lootin erottua Abramista Herra sanoi Abramille: ”Nosta silmäsi ja katsele tästä paikasta pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä koko sen maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikiajoiksi. Minä teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset: jos osaat ne laskea, osaat laskea jälkeläistesi määrän.”

1. Piet. 3:8–12

Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, luvusta 3

Olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.
      Sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää
      ja haluaa nähdä hyviä päiviä,
      hillitköön kielensä pahoista sanoista
      ja huulensa valhetta puhumasta.
      Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää,
      etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
      Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen,
      hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa,
      mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan.

Matt. 18:15–22

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 18

Jeesus sanoi opetuslapsille:
    ”Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä ’jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla’. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.
    Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”
    Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: ”Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?”
    ”Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa”, vastasi Jeesus.

Päivän rukoukset

1

Taivaallinen Isä,
sinun rakkautesi on suurempi
kaikkea pahaa,
sinun kärsivällisyytesi pitkämielisempi
kaikkea vihaa,
sinun armahtavaisuutesi vahvempi
sydäntemme kovuutta.
Me rukoilemme sinua:
Muuta ja uudista meidät,
että rakastaisimme toisiamme
niin kuin sinä rakastat meitä,
antaisimme toisillemme anteeksi
niin kuin sinä annat anteeksi meille.
Anna sovituksen voiman muuttaa kärsivä maailma.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2

Laupias Jumala.
Me kiitämme sinua kaikesta sydämestämme siitä,
että olet pyyhkinyt pois syntiemme tuoman syyllisyyden
ja yhä uudelleen lahjoitat meille armosi.
Täytä meidät rakkaudellasi,
että olisimme valmiit antamaan anteeksi toisille
niin kuin sinä olet antanut meille.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden,
joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa
elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

3

Jumala, taivaallinen Isämme.
Sinä tahdot,
että antaisimme toisillemme anteeksi täydestä sydämestä,
mutta me asetamme ehtoja.
Sanamme antavat anteeksi,
mutta sydämemme muistaa kärsimänsä pahan.
Armahda meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.

4

Rakas taivaallinen Isämme.
Me olemme saaneet paljon anteeksi.
Auta meitä muistamaan,
että rakkautesi on lahjaa,
jota emme ole mitenkään voineet ansaita.
Tiedät, miten helposti näemme virheitä toisissa ihmisissä.
Auta meitä ymmärtämään,
että sinä rakastat jokaista ihmistä
samanlaisella rakkaudella kuin olet rakastanut meitä.
Anna meille ymmärtäväinen ja anteeksiantava mieli.
Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden.