Sunnuntai 18.6.2023

2. vuosikerta

3. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Kutsu Jumalan valtakuntaan

Päivän tekstien keskeisenä sisältönä on kutsu Jumalan valtakuntaan ja kutsun kuulemisen tärkeys. Maallisen elämän tehtävät ja houkutukset saattavat estää ihmisiä ottamasta vastaan Jeesuksen kutsua. Joka epäröi ja vitkastelee, menettää tarjotun tilaisuuden.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Herra avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen.

Ps. 18:20

Psalmi:

Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun,
hän veti minut ylös syvistä vesistä.
  Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä,
  vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat.
He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä,
mutta tuekseni tuli Herra.
  Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen,
  sillä hän oli mieltynyt minuun.
Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle,
vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön.
  Puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan,
  mutta kieron sinä johdat harhaan.
Nöyrät sinä pelastat,
mutta ylpeiden katseen painat alas.
  Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni,
  sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon.

Ps. 18:17–20, 26–29

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Kuulkaa tänä päivänä, mitä Herra sanoo:
Älkää paaduttako sydäntänne.

Ps. 95:7–8

Sak. 1:3–6

Sakarjan kirjasta, luvusta 1

Jumala sanoi profeetta Sakarjalle:
    ”Julista kansalle nämä Herran Sebaotin sanat:
      - Palatkaa minun luokseni,
      niin minä palaan teidän luoksenne,
      sanoo Herra Sebaot.
    Älkää tehkö niin kuin isänne! Aikaisemmat profeetat julistivat heille: ’Näin sanoo Herra Sebaot: Palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa!’ Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheistani, sanoo Herra.
      - Missä isänne nyt ovat?
      Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti?
      Mutta minun sanani ja käskyni,
      jotka minä annoin palvelijoitteni, profeettojen, julistaa,
      ovat kaikki käyneet toteen
      teidän isienne kohdalla.”
    He tutkivat itseään ja myönsivät: ”Niin kuin Herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntiemme vuoksi, niin hän on myös tehnyt.”

1. Kor. 1:26–31

Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille, luvusta 1

Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus: ”Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta.”

Luuk. 19:1–10

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 19

Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: ”Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi.”
    Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: ”Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen.” Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: ”Herra, näin minä teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin.” Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: ”Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.”

Päivän rukoukset

1

Herra Jumala, taivaallinen Isä.
Sinä tahdot, että kaikki ihmiset pelastuisivat.
Herätä meidät välinpitämättömyyden
ja suruttomuuden unesta.
Tule hallitsemaan elämäämme,
ettemme ajallisten lahjojen vuoksi kadottaisi ikuisia.
Anna armo, että epäröimättä noudatamme kutsuasi,
jonka sanassasi saamme.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Jumala,
nykyisyys täyttää ajatuksemme
kiinnostavilla ja ahdistavilla asioilla.
Tulevaisuuteen, valtakuntasi juhlaan,
emme edes ymmärrä kaivata.
Havahduta meidät tajuamaan,
että tulevaisuus on jo läsnä kaikissa ratkaisuissamme.
Auta näkemään, että sinä luot uutta.
Auta kuulemaan, kun kutsut meitä.
Auta liikkeelle sinun tulevaisuuttasi kohti.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Herramme ja Kuninkaamme.
Itsekeskeisinä ja peloissamme
hyljeksimme niitä, jotka ovat erilaisia kuin me.
Tahtoisimme olla rauhassa,
tahtoisimme lämmitellä tutulla joukolla armosi paisteessa.
Sinä, Kuningas, kutsut juhlaasi kaikkien kujien kansan.
Auta meitä ymmärtämään,
että tänäänkin lähetät juhlapöydästäsi
kutsun meidän mukanamme.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.