Sunnuntai 15.10.2023

2. vuosikerta

20. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Usko ja epäusko

Usko näkee Jeesuksessa Jumalan Pojan, jolla on valta tehdä Jumalan tekoja. Jeesuksen eläessä monet epäilivät häntä tai loukkaantuivat häneen, torjuivat hänen jumaluutensa ja pitivät häntä kansanvillitsijänä. Usko ja epäusko taistelevat myös jokaisen kristityn sydämessä. Siksi Jeesuksen seuraaja joutuu arvioimaan oman uskonsa perusteita.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Sinä, Herra, hallitset ikuisesti,
sinun nimesi kaikuu polvesta polveen.

Ps. 102:13

Psalmi:

Kuuntele, kansani, mitä opetan,
tarkatkaa sanojani, te kaikki.
  Minä aion esittää viisaiden mietteitä,
  tuon julki menneisyyden arvoituksia,
vanhoja asioita, joista olemme kuulleet,
joista isämme ovat meille kertoneet.
  Me emme salaa niitä lapsiltamme
  vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta,
  Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.
Hän sääti Jaakobille säädöksensä,
hän antoi Israelille lakinsa
  ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen,
  jotta tulevakin polvi ne tuntisi,
jotta vastedes syntyvätkin ne oppisivat
ja kertoisivat omille lapsilleen.
  Jumalaan heidän tulee turvautua,
  muistaa, mitä hän on tehnyt,
  ja noudattaa hänen käskyjään,
jotta eivät olisi kuin isänsä, nuo tottelemattomat ja uppiniskaiset,
jotka häilyivät sinne tänne eivätkä pysyneet uskollisina Jumalalle.

Ps. 78:1–8

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Herran käsi on meidän yllämme.
Herran käsi on voimallinen!

Ps. 118:16

Jes. 8:11–15

Jesajan kirjasta, luvusta 8

Lujalla kädellä Herra veti minut pois siltä tieltä, jota tämä kansa kulkee. Hän sanoi:
- Älkää sitä kutsuko salaliitoksi,
mitä tämä kansa salaliitoksi kutsuu.
Älkää vavisko,
älkää sitä pelätkö,
mitä se pelkää.
Pitäkää te Herra Sebaot pyhänä,
pelätkää vain häntä,
vaviskaa hänen edessään.
Hänestä on tuleva solmu ja este,
kompastuskivi, kallionlohkare
Israelin kahden kuningashuoneen tielle,
Jerusalemin asukkaille loukku ja ansa.
Monet heistä kompastuvat,
syöksyvät nurin niskoin, loukkaantuvat,
tarttuvat ansaan, jäävät kiinni.

2. Kor. 1:18–22

Toisesta kirjeestä korinttilaisille, luvusta 1

Jumala voi todistaa, etten sano teille sekä: ”Kyllä” että: ”Ei.” Eihän myöskään Jeesus Kristus, Jumalan Poika, jota minä, Silvanus ja Timoteus olemme teille julistaneet, tullut ollakseen sekä ”kyllä” että ”ei”, vaan hänessä toteutui ”kyllä”. Ovathan Jumalan lupaukset, niin monta kuin niitä on, saaneet hänessä vahvistuksen. Siksi mekin vastaamme hänen kauttaan: ”Aamen”, Jumalan kunniaksi. Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, Voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa: hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen.

Joh. 9:24–38

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 9

Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle: ”Anna kunnia Jumalalle! Me tiedämme, että se mies on syntinen.” Mies vastasi: ”Onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen.” He kyselivät: ”Mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi?” Mies vastasi: ”Johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen?” He vastasivat hänelle pilkallisesti: ”Sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä.” ”Merkillistä”, mies vastasi, ”että te ette tiedä, mistä hän on - ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen.” Silloin fariseukset sanoivat: ”Sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies - ja sinä rupeat opettamaan meitä!” He ajoivat miehen ulos.
    Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi: ”Uskotko Ihmisen Poikaan?” ”Herra, kuka hän on?” mies kysyi. ”Sano, jotta voisin uskoa.” Jeesus sanoi: ”Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi.” ”Minä uskon, Herra”, mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä.

Päivän rukoukset

1

Pyhä, vanhurskas Jumala.
Sinä veit palvelijasi Abrahamin öisen taivaan alle
ihmettelemään tähtien ääretöntä määrää.
Se oli merkki hänen jälkeläistensä paljoudesta.
Kiitos siitä, että lupauksesi kantaa yli kaikkien aikojen.
Auta meitäkin uskomaan niin kuin Abraham uskoi
ja elämään lapsinasi sanaasi luottaen.
Anna meidän heijastaa valoasi tässä ajassa ja maailmassa.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Herra, kaikkivaltias Jumala.
Sinä olet hallitsija ikuisesti,
sinun lupauksesi pysyvät polvesta polveen.
Opeta meitä ihmettelemään tekojasi ja kiittämään niistä,
ettemme unohtaisi hyvyyttäsi
ja lakkaisi luottamasta sinuun.
Rohkaise meitä kertomaan uskollisuudestasi myös lapsillemme,
että hekin saisivat kulkea elämän tietä
Poikasi Jeesuksen Kristuksen vapauttamina.
Tätä rukoilemme hänen nimessään.

3

Jeesus Kristus, Jumalan Poika.
Sinun valtasi ja voimasi ylittää kaiken,
mitä me ymmärrämme tästä maailmasta.
Auta meitä luottamaan sinuun
enemmän kuin omiin ajatuksiin, kokemuksiin ja selityksiin.
Avaa epäuskon sokaisemat silmämme,
että näkisimme, miten vajavaista tietomme on.
Muistuta meille aina uudestaan,
että tulit voittamaan synnin ja kuoleman,
joihin meillä ei ole ratkaisua.
Anna viisautta, joka tekee nöyräksi
ottamaan vastaan pelastuksen, ihmeistäsi suurimman.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

4

Suuri Vapahtajamme.
Sinulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Auta meitä uskomaan,
vaikka emme näe,
auta kulkemaan sanasi mukaan,
vaikka emme tiedä, mihin se johtaa.
Herra, niin helposti katsomme
vain itseemme ja puutteisiimme.
Opeta meitä katsomaan yksin sinuun.
Syvennä meissä luottamus siihen,
että sinä viet meidät läpi pimeyden ja vaikeuksien.
Tätä rukoilemme sinun nimessäsi.

5

Herramme Jeesus Kristus.
Sinä teet ihmeellisiä tekoja.
Sinulla on valta parantaa sairaita
ja antaa synnit anteeksi.
Kiitos, että tänäkin päivänä elät keskellämme.
Anna kaikkien ihmisten ymmärtää,
että sinä voit auttaa kaikissa elämäntilanteissa.
Auta meitä tuomaan apua tarvitsevia ihmisiä sinun luoksesi.
Kiitos sinulle, Jeesus.