Sunnuntai 12.2.2023

2. vuosikerta

2. sunnuntai ennen paastonaikaa (Sexagesima)

Pääsiäisjakso, paastonaikaa edeltävät sunnuntait

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Jumalan sanan kylvö

Tämän sunnuntain, sexagesiman (= kuudeskymmenes), evankeliumiteksteissä puhutaan Jumalan sanan kylvämisestä. Jeesus on kylväjä, mutta myös hänen opetuslapsensa on lähetetty uskollisesti kylvämään sanaa luottaen siihen, että Jumala antaa aikanaan kasvun.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Herää, Herra! Miksi nukut?
Nouse, älä iäksi hylkää!
Nouse auttamaan meitä,
lunasta meidät armosi tähden!

Ps. 44:24, 27

Psalmi:

Jumala, me olemme omin korvin kuulleet,
isämme ovat meille kertoneet,
minkä teon sinä teit heidän päivinään, muinaisina aikoina.
  Omalla kädelläsi sinä kukistit vieraat kansat
  ja istutit isämme tähän maahan,
sinä murskasit kansat
ja päästit isämme vapauteen.
  He eivät vallanneet maata omalla miekallaan,
  ei heidän oma voimansa vienyt heitä voittoon,
vaan sinun oikea kätesi, sinun voimasi ja kirkkautesi,
sillä sinä rakastit heitä.
  Sinä olet kuninkaani ja Jumalani,
  sinun vallassasi on Jaakobin pelastus.

Ps. 44:2–5

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Sanat, jotka Herra on puhunut,
ovat henki ja elämä.

Joh. 6:63

Hoos. 10:12–13

Hoosean kirjasta, luvusta 10

Kylväkää oikeudenmukaisuutta,
korjatkaa uskollisuutta!
Raivatkaa itsellenne uudispelto!
Nyt on aika etsiä minua, Herraa,
minä tulen varmasti
ja annan teille siunauksen sateen.
Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa,
korjanneet vääryyden satoa,
syöneet valheen hedelmää.
Te olette luottaneet omiin neuvoihinne
ja suureen sotajoukkoonne.

1. Kor. 3:7–15

Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille, luvusta 3

Istuttaja ei ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus.
    Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi.

Joh. 4:31–38

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 4

Opetuslapset sanoivat Jeesukselle: ”Rabbi, tule syömään.” Mutta hän sanoi heille: ”Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä.” Opetuslapset kummastelivat keskenään: ”Onko joku tuonut hänelle syötävää?” Mutta Jeesus jatkoi: ”Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte: ’Neljä kuuta kylvöstä korjuuseen.’ Minä sanon: Katsokaa tuonne! Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta: ’Toinen kylvää, toinen korjaa.’ Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät.”

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isä.
Sinä puhut meille Pojassasi.
Anna sanasi vaikuttaa sydämessämme,
niin että kunnioittaisimme sinua sanoin ja teoin
ja olisimme rakkautesi todistajia.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2

Pyhä Jumala.
Sanasi kohtaa meissä monenlaista maaperää.
Olemme tien laitaa, kalliota, ohdakemaata
mutta myös hyvää multaa.
Kylvämäsi siemen uhkaa hukkua koettelemuksiin,
rikkauden tavoitteluun, huoliin ja elämän turhuuksiin.
Herra, kuka silloin pelastuu?
Muokkaa sinä meistä hyvä peltomaa.
Saata meitä kuulemaan sanaasi,
pysymään siinä kestävinä puhtain ja ehyin sydämin
ja tuottamaan kypsää satoa.
Ole ylistetty sanastasi ja pelastuksen lahjasta!
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.

3

Herra,
täällä pohjoisessa maa routii syvältä ja pitkään
eikä tuota kovin runsaasti satoa.
Routaa on myös sisimmässämme.
Maailman tuulet tuovat meihin pelkoa ja turvattomuutta,
huolta ja välinpitämättömyyttä,
niin että sanasi vaikutus meissä tukehtuu.
Sen tähden anomme,
että sinä, Kylväjä, yhä lähtisit kylvämään
etkä hylkäisi meitä.
Anomme, että saisimme armon
kasvaa uskon, toivon ja rakkauden hedelmää
sinun ja lähimmäistemme iloksi.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.