Sunnuntai 12.11.2023

2. vuosikerta

24. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Kahden valtakunnan kansalaisena

Kristityn oikea isänmaa on taivaassa. Kuitenkin hän on samalla maallisen yhteiskunnan jäsen ja vastuussa siitä. Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan elämänjärjestykseen, joka suojelee ja palvelee ihmiselämää. Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanteita, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun omantunnon ääntä.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia:
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

Jer. 29:11

Psalmi:

Me kiitämme sinua, Jumala,
me kiitämme sinua ja huudamme avuksi nimeäsi,
me kerromme sinun ihmeellisistä teoistasi.
  – Minä, Herra, asetan määräajan
  ja tuomitsen oikeudenmukaisesti.
Maa järkkyy, sen kansat järkkyvät,
mutta minun pylvääni pitävät maan paikoillaan.
  – Mahtailijoille minä sanon: ”Älkää mahtailko!”
  ja jumalattomille: ”Älkää ylvästelkö!
Älkää korottako itseänne,
älkää puhuko röyhkeästi ja uhmaillen.”
  Ei idästä, ei lännestä eikä autiomaastakaan tule ketään,
  joka heidät korottaisi.
Kun Jumala käy tuomitsemaan,
hän korottaa ja hän alentaa.
  Minä ylistän iäti Herraa,
  laulan kiitosta Jaakobin Jumalalle.
Hän murtaa jumalattomien mahdin,
mutta vanhurskas kohoaa kunniaan.

Ps. 75:2–8, 10–11

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Herra vahvistaa sinun porttiesi salvat,
hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi.

Ps. 147:13

Jer. 29:4–7

Jeremian kirjasta, luvusta 29

Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan: Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä! Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä! Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö! Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.

1. Tim. 2:1–4

Ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle, luvusta 2

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Luuk. 12:4–7

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 12

Jeesus sanoi opetuslapsille:
    ”Minä sanon teille, ystävilleni: Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä. Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.”

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan Herra.
Sinä olet antanut meille maallisen esivallan
turvaamaan järjestystä ja hoitamaan yhteisiä asioita.
Muistuta meitä siitä,
että se on tehtävissään sinun palvelijasi.
Auta meitä noudattamaan lakia ja oikeutta.
Sido omatuntomme sanaasi, niin että sinun tahtosi
olisi kaikissa tilanteissa ylimpänä lakinamme.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Rakas taivaallinen Isä.
Me kiitämme sinua siitä,
että olet tehnyt meistä taivaan kansalaisia
ja kirjoittanut lakisi sydämiimme.
Anna sen ohjata meitä niin,
ettei mikään elämämme alue jäisi pimentoon,
valheen ja vääryyden sitomaksi.
Varjele meitä käyttämästä asemaamme
toisten alistamiseen tai nöyryyttämiseen.
Ohjaa totuudellasi ja rakkaudellasi
kaikkea vallankäyttöä,
ja auta meitä toimimaan yhteisissä asioissa
lähimmäistemme ja koko yhteiskunnan parhaaksi.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Pyhä Jumala.
Esivalta on sinulta,
ja sinulle vallankäyttäjätkin ovat vastuussa.
Auta heitä toimimaan parhaaksemme,
niin että lain suoja ja oikeudenmukaisuus
tekisivät elämämme turvalliseksi.
Auta meitä olemaan esivallalle kuuliaisia
kaikessa, mikä ei ole sanaasi vastaan.
Me ylistämme sinua rakkaudestasi,
siitä että olet luonut meidät kuvaksesi
ja tarkoittanut elämään yhteydessäsi.
Opeta meitä noudattamaan tahtoasi
ja toteuttamaan rakkautta ja totuutta
kaikissa tehtävissä, jotka olet meille uskonut.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.