Perjantai 6.1.2023

2. vuosikerta

Loppiainen (Epifania)

Joulujakso, loppiaisaika

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen

Kuusi alttarikynttilää

Jeesus, maailman valo

Loppiaisen evankeliumi kertoo idän tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitustaan juuri syntyneelle juutalaisten kuninkaalle. Tietäjät olivat vieraiden kansojen edustajia. Tämä osoittaa, että Kristus on valo kaikille maailman kansoille. Loppiainen muistuttaa kirkon lähetystehtävästä. Joulun sanoma kuuluu kaikille.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta,
sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä.

1. Aik. 29:11

Psalmi:

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi,
opeta oikeamielisyys hallitsijalle!
  Hän jakakoon kansallesi oikeutta,
  köyhiä palvelijoitasi hän auttakoon,
niin vuoret kantavat rauhan hedelmää
ja oikeus verhoaa kukkulat.
  Merestä mereen hän hallitkoon,
  suurelta virralta maan ääriin asti.
Kumartakoot häntä aavikoitten asujat,
hänen edessään viholliset nuolkoot tomua.
  Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat,
  Saban ja Seban kuninkaitten verot.
Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä,
ja palvelkoot häntä kaikki kansat,
  sillä hän kuulee köyhän avunhuudot
  ja rientää turvattoman auttajaksi.

Ps. 72:1–3, 8–12

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat!
Ylistäkää häntä, kansakunnat! Halleluja!

Ps. 117:1

Jes. 49:5–7

Jesajan kirjasta, luvusta 49

Ja nyt sanoo Herra,
hän, joka teki minut palvelijakseen kohdusta alkaen
palauttaakseen Jaakobin luokseen
ja kootakseen Israelin suojaansa
- olen siis ollut Herralle arvokas
ja minun Jumalani on minun voimani -
näin hän sanoo:
- Ei riitä, että olet minun palvelijani
ja saatat ennalleen Jaakobin heimot,
tuot takaisin Israelin eloonjääneet.
Minä teen sinusta valon kaikille kansoille,
niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka.
    Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, kansansa lunastaja,
tälle kaikkien halveksimalle, muukalaisten
inhoamalle,
itsevaltiaitten orjalle:
- Kuninkaat saavat vielä nähdä!
He nousevat osoittamaan kunnioitusta,
ruhtinaat heittäytyvät maahan edessäsi.
Herran tahdosta näin tapahtuu,
hänen, joka on uskollinen,
Israelin Pyhän,
hänen, joka on sinut valinnut.

Kol. 1:24–27

Kirjeestä kolossalaisille, luvusta 1

Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Minusta on tullut sen palvelija, kun Jumala suunnitelmansa mukaisesti uskoi minun tehtäväkseni ilmoittaa teille täydellisesti sanansa, salaisuutensa, joka on ollut kätkössä aikojen alusta, sukupolvesta toiseen, mutta jonka Jumala nyt on paljastanut pyhilleen. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus: Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo.

Matt. 2:1–12 (1. vuosikerta)

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 2

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.” Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä messiaan oli määrä syntyä. ”Juudean Betlehemissä”, he vastasivat, ”sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa:
      - Sinä, Juudan Betlehem,
      et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista,
      sillä sinusta lähtee hallitsija,
      joka on kaitseva kansaani Israelia.”
    Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. ”Menkää sinne”, hän sanoi, ”ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä.” Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
    Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

Joh. 8:12

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 8

Jeesus puhui kansalle ja sanoi: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”

Joh. 12:44–47

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 12

Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen.”

Luuk. 11:29–32

Evankeliumista Luukkaan mukaan, luvusta 11

Kun ihmisiä tuli yhä lisää, Jeesus alkoi puhua heille:
    ”Tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niniveläisille, niin on Ihmisen Poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo! Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona!”

Päivän rukoukset

1

Taivaallinen Isä,
joka johdatit idän tietäjät Betlehemin seimelle,
opasta myös meidät sanasi valossa Jeesuksen luo.
Avaa silmämme ja sydämemme,
että näkisimme hänen kirkkautensa.
Auta meitä pysymään hänen yhteydessään,
niin että voisimme heijastaa hänen valoaan
ja julistaa sanomaa hänestä
lähellä ja kaukana oleville.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme kautta.

2

Kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan Herra.
Tänään kiitämme sinua valosta,
joka on syttynyt Kristuksessa maailman yöhön.
Kiitämme kirkkaudesta,
joka loistaa elämämme pimeyteen,
ja rukoilemme:
Johdata kaikki kansat valoosi,
niin että saisimme kerran yhdessä
ylistää sinua ikuisesti.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Jumala, sinä olet Isämme.
Sinä sytytit yötaivaalle tähden,
joka opasti viisaat miehet Betlehemiin.
Anna tähden loistaa myös meille,
anna sen loistaa kaikille sinua etsiville.
Kiitos, Isä, että olet valinnut meidät.
Kiitos, ettei kukaan ole sinulle merkityksetön.
Kiitos, että olet lähellä kaikkia,
jotka sydämestään huutavat sinua.
Anna meidän tuntea läsnäolosi.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

4

Jumala,
tänään muistelemme idän viisaita tietäjiä,
jotka lähtivät pitkien matkojen takaa
etsimään Jeesus-lasta tähti oppaanaan.
Herätä meidänkin sydämissämme
kaipaus Jeesuksen puoleen,
niin että koko elämämme ajan
tahdomme elää hänen lähellään.
Anna meille sama ilo, jonka tietäjät saivat,
kun he löysivät Jeesuksen.
Kiitos, että kuulet meitä.

5

Rakas Jeesus, Vapahtajamme.
Sinun seimesi ääreen tulivat idän tietäjät lahjoineen,
sillä Jumalan tähti johdatti heitä.
Myös me tulemme valosi kutsumina
– tulemme pimeästä, tyhjin käsin ja köyhinä.
Ojennamme kätemme sinua kohti ja pyydämme:
Sytytä sisimpäämme taivaasta tuomasi valo.
Kosketa meitä ja lähetä meidät maailmaan
jakamaan rakkautesi lahjoja.
Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.