Maanantai 27.9.2021

3. vuosikerta

18. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Kristityn vapaus

Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämäänsä omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni,
se on valo minun matkallani.

Ps. 119:105

Psalmi:

Kuinka rakastankaan sinun lakiasi!
Kaiken päivää minä sitä tutkin.
  Sinun käskysi ovat alati ohjeenani,
  ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi.
Olen oppineempi kuin kaikki opettajani,
kun tutkin sinun liittosi säädöksiä.
  Olen viisaampi kuin kansan vanhimmat,
  kun noudatan sinun säädöksiäsi.
Pahan poluille en jalallani astu,
minä tahdon totella sinun sanaasi.
  Sinun päätöksistäsi en poikkea syrjään,
  sillä sinulta minä olen oppini saanut.
Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi!
Ne maistuvat hunajaa makeammilta.
  Sinun säädöksesi antavat minulle ymmärrystä.
  Sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä!

Ps. 119:97–104

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä.
Iäti kestää hänen armonsa.

Ps. 136:1

Jes. 1:10–17

Jesajan kirjasta, luvusta 1

Kuulkaa Herran sana,
te Sodoman johtajat,
kuuntele Jumalamme puhetta,
sinä Gomorran kansa.
- Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne,
sanoo Herra.
- Olen saanut kyllikseni polttouhreista,
pässeistä ja syöttiläiden rasvasta,
ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri.
Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan
ja tungeksimaan minun esipihoillani,
kun tulette kasvojeni eteen?
Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne,
minä inhoan niiden savua!
Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat -
minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne.
Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne -
minä vihaan niitä.
Niistä on tullut minulle taakka,
jota olen väsynyt kantamaan.
Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen,
minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä.
Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte,
minä en teitä kuuntele,
koska kätenne ovat veren tahrimat.
    Peseytykää, puhdistautukaa,
tehkää loppu pahoista töistänne,
ne ovat aina silmissäni.
Lakatkaa tekemästä pahaa.
Opetelkaa tekemään hyvää,
tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta,
puolustakaa sorrettua,
hankkikaa orvolle oikeus,
ajakaa lesken asiaa.

Gal. 5:22–26

Kirjeestä galatalaisille, luvusta 5

Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.

Mark. 7:5–13

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 7

Fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: ”Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?”
    Hän vastasi heille: ”Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu:
      - Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,
      mutta sen sydän on kaukana minusta.
      Turhaan he minua palvelevat,
      kun opettavat oppejaan,
      ihmisten tekemiä käskyjä.
    Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.”
    Ja hän jatkoi: ”Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla’. Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: ’Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban: olen luvannut sen uhrilahjaksi’, te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista.”

TAI

Mark. 2:23–28

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 2

Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle: ”Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?” Mutta Jeesus vastasi heille: ”Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.” Ja Jeesus sanoi heille: ”Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra.”

Päivän rukoukset

1

Jumala, Isämme,
sinä olet vapauttanut meidät lain orjuudesta.
Auta pysymään tässä vapaudessa.
Varjele meitä sitomasta itseämme tapoihin ja tottumuksiin,
jotka estävät rakastamasta sinua ja lähimmäisiämme.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

2

Laupias Jumala,
Poikasi Jeesus Kristus viitoitti tien elämään,
jota ohjaa rakkaus.
Opeta meille hänen esimerkkinsä avulla
kuuliaisuutta sanallesi.
Vapauta meidät toimimaan rakkauden mielellä
ja torjumaan kaikki, mikä sitoo meidät
tahtosi vastaisiin asenteisiin ja elämäntapaan.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

3

Herramme ja Jumalamme.
Kiitos vapaudesta, johon olet kutsunut meidät,
kiitos totuudesta, joka yksin tekee vapaaksi.
Tee meidät lujiksi,
ettemme antautuisi pahalle silloinkaan,
kun se lupaa meille helppoa elämää
tai naamioituu yleiseen mielipiteeseen ja yhteiseen etuun.
Anna totuutesi ja rakkautesi
ohjata sanojamme ja tekojamme.
Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.