Maanantai 26.7.2021

3. vuosikerta

9. sunnuntai helluntaista

Helluntaijakso, helluntain jälkeinen aika

Alppilan kirkon alttari

Liturginen väri: vihreä

Kaksi alttarikynttilää

Totuus ja harha

Kristitty joutuu elämässään kamppailemaan erottaakseen totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat häntä totuuteen.

Raamatun tekstit

Psalmi

Antifoni:

Sinä tahdot sisimpääni totuuden -
ilmoita siis minulle viisautesi!

Ps. 51:8

Psalmi:

Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi,
minä riemuitsen sinun kättesi töistä.
  Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra,
  kuinka syvät sinun ajatuksesi!
Tyhmä ei sitä käsitä,
mieletön ei sitä ymmärrä.
  Vaikka jumalattomat rehottavat kuin ruoho,
  vaikka väärintekijät nyt kukoistavat,
  he tuhoutuvat, katoavat ikiajoiksi.
Sinä, Herra, olet iäti Korkein.
Sinun vihollisesi sortuvat,
  sinun vihollisesi sortuvat, Herra,
  kaikki väärintekijät joutuvat hajalle.
Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu,
kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit.
  Heidät on istutettu Herran temppeliin,
  he kukoistavat Jumalamme esipihoilla.
Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat,
kertovat Herran oikeamielisyydestä.
  Herra on minun turvakallioni,
  hän ei tee vääryyttä.

Ps. 92:5–10, 13–16

Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
  niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
  iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan

Hallelujasäe

Herra, minun Jumalani,
minä kerron sinun voimateoistasi
ja julistan vanhurskauttasi, sinun, ainoan.

Ps. 71:16

Jer. 7:1–7

Jeremian kirjasta, luvusta 7

Jeremia sai Herralta tämän sanan:
    ”Mene Herran temppelin portille ja julista näin:
Kuulkaa Herran sana, kaikki te Juudan asukkaat, jotka käytte näistä porteista sisälle rukoilemaan Herraa!”
    Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala:
”Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää! Silloin minä annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: ’Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!’ Kääntykää vihdoin oikealle tielle ja tehkää hyvää, kohdelkaa aina oikeudenmukaisesti toisianne. Älkää sortako vierasheimoisia, älkää orpoja älkääkä leskiä. Älkää surmatko syyttömiä tässä maassa. Älkää seuratko muita jumalia, sillä se on teille turmioksi. Jos tottelette minua, niin saatte asua tässä maassa, jonka annoin teidän isillenne ikuisiksi ajoiksi.”

Hepr. 12:14–17

Kirjeestä heprealaisille, luvusta 12

Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi.

Matt. 7:24–29

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 7

Jeesus sanoo:
    ”Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.
    Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.”
    Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Päivän rukoukset

1

Herra, meidän Jumalamme,
joka Hengelläsi valaiset pimeytemme.
Sinä näet, kuinka helposti kuljemme harhaan.
Anna meille taito erottaa oikea ja väärä, totuus ja valhe,
niin että eläisimme sinun tahtosi mukaan.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

2

Herramme ja Jumalamme.
Me olemme usein yleisen mielipiteen vankeja.
Se, mitä ihmiset sanovat,
merkitsee meille enemmän kuin se,
mikä sinun sanasi mukaan on totta ja oikeaa.
Avaa silmämme näkemään,
mikä elämässämme on vastoin sinun tahtoasi.
Anna voima mielesi mukaiseen elämäntapaan.
Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

3

Pyhä Jumala.
Niin kuin hyvä puu erottuu huonosta
ja niiden hedelmät toisistaan,
niin totuutesi valo erottuu valheen pimeydestä.
Juurruta meidät sanaasi,
niin että uskomme ja elämämme kantaisi hyvää hedelmää
eikä mikään veisi meitä harhaan.
Kiitos siitä, että sanasi totuus
kestää valheen kaikki hyökkäykset.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

4

Elävä, iankaikkinen Jumala.
Me kiitämme sinua sanastasi,
joka on muuttumaton ja ikuinen.
Tässä maailmassa totuus ja valhe,
sinun sanasi ja ihmisten omat kuvitelmat
törmäävät toisiinsa.
Auta meitä erottamaan
totuuden henki ja eksytyksen henki
ja tunnustamaan Poikasi Jeesus Kristus
ainoaksi Herraksemme.
Anna seurakunnallesi oikeita opettajia,
jotka Henkesi valaisemina
kysyvät ja opettavat meitä kysymään
kaikessa sinun tahtoasi.
Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä.