Lauantai 15.4.2023

2. vuosikerta

Pääsiäisen jälkeinen lauantai

Pääsiäisjakso, pääsiäisaika

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturginen väri: valkoinen

Neljä alttarikynttilää

Päivän keskiaikainen latinalainen nimi sabbatum in albis deponendis (=poisriisuttavien valkoisten vaatteiden lauantai) viittaa siihen, että pääsiäisyönä kastetut kantoivat kastetoimituksessa puettua valkoista pukua koko viikon. Kristityn kutsumukseen kuuluu valon lapsena eläminen uudessa elämässä.

Raamatun tekstit

Psalmi

Psalmi:

Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!
Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten.
  Tietäkää, että Herra on Jumala.
  Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme,
  hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.
Tulkaa hänen porteilleen kiittäen,
hänen esipihoilleen ylistystä laulaen.
  Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.
  Hyvä on Herra!
Iäti kestää hänen armonsa,
hänen uskollisuutensa polvesta polveen.

Ps. 100

  Kunnia Isälle ja Pojalle
  ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Ef. 5:8–14

Kirjeestä efesolaisille, luvusta 5

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaankin:
       – Herää, sinä joka nukut,
       ja nouse kuolleista,
       niin Kristus on sinua valaiseva!

Matt. 28:16–20

Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 28

Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Päivän rukoukset

1

Kaikkivaltias, laupias Jumala.
Sinä olet ilahduttanut tätä katoavaa maailmaa
Poikasi Jeesuksen ylösnousemuksella.
Anna meille halu seurata
ylösnoussutta Vapahtajaamme
ja johdata meitä niin,
että pääsemme ikuiseen valtakuntaasi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.